Mitä olet etsimässä?

Lentorobottien pilotointi sähköverkon tarkastuksissa – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Vuonna 2013 voimaan tulleessa sähkömarkkinalaissa sähkönjakelulle asetetaan tiukat toimitusvarmuustavoitteet. Lain perusteella jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Kaava-alueen ulkopuolella aikaraja on 36 tuntia.

Lentotoiminta on hyvin tarkasti säänneltyä ja näköyhteyden ulkopuolelle ulottuvat lennot miehittämättömillä ilma-aluksilla edellyttävät useita viranomaislupia ja ilmatilan varaamista. Tässä raportissa on käsitelty näiden B-VLOS1-lentojen vaatimia lupia ja koottu liitteisiin viranomaisten kanssa käytyä lupakirjeenvaihtoa.
Pilotoinnin testilentopäivänä 13.11.2014 astui voimaan uusi ilmailulaki ja maamme ilmatilan rakenne uusittiin.

Lataa Lentorobottien_pilotointi_sahkoverkon_tarkastuksissa (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun