Mitä olet etsimässä?

Kruunuvuoren entisen öljyvaraston biopuhdistaminen uusiokäytön mahdollistamiseksi – AFRY & SYKE, 2019

Tutkimushankkeessa testattiin Itämeressä luontaisesti esiintyvien öljyä hajottavien mikrobien hyödyntämistä käytöstä poistettujen öljyvarastoluolien biologisessa puhdistuksessa. Hanke tavoitteena oli selvittää entisten öljyvarastojen hyödyntämistä lämpöenergian kausivarastona.

Hankkeessa testattiin
pilot-mittakaavan akvaariokokeessa Itämeren luontaisen
öljynhajottajamikrobiston tehokkuutta, öljyn määrän vähenemistä ja ilmastuksen
vaikutusta öljynhajotuksen tehokkuuteen laboratorio-olosuhteissa. Projektin
tarkoituksena oli:

1) selvittää mikä on meriveden bakteerien potentiaali
hajottaa öljy-yhdisteitä,

2) tehostaako veden hapetus öljynhajotusta ja

3) ennakoida luolasta purettavan veden öljymäärää ja siten
jatkopuhdistustoimenpiteiden tarvetta esimerkiksi aktiivihiilisuodatuksen
avulla.

Akvaariokokeessa
öljy hajosi luontaisesti kaikissa käsittelyissä, myös akvaariossa joka sisälsi
pelkkää luolavettä. Meriveden lisäys kuitenkin tehosti hajoamisnopeutta, sen
sijaan hapetuksella ei ollut akvaariomittakaavassa merkitystä.

Tämän kokeen
tulosten perusteella voidaan päätellä, että sekä merivedessä että Kruunuvuoren
öljyluolassa olevassa vedessä on öljy-yhdisteitä hiilenlähteenään käyttämään
kykeneviä mikrobeja. Bakteerit ovat todennäköisesti pääroolissa
öljynhajotusprosessissa, mutta sienillä ja arkeoneilla voi olla niiden
toimintaa tukevia tehtäviä. Todennäköisesti olosuhteet luolassa ovat sellaiset,
ettei siellä oleva mikrobisto pysty kovin tehokkaasti hajottamaan öljyjäämiä.
Meriveden lisääminen luolaan tuo sinne happea ja muita öljynhajotusta lisääviä
tekijöitä (typpi, fosfori) ja siten tehostaa öljyn hajoamista.

Ympäristöpooli
oli mukana rahoittamassa hanketta.

Lataa 2019_1220_Kruunvuori_loppuraportti (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun