Mitä olet etsimässä?

Kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden osoittamisen ongelmia ja ratkaisumalleja – Gaia Consulting Oy 2013

Toteutettu selvitys liittyi EU:n komissiossa valmisteilla olleisiin kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyskriteereihin. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa ajantasainen tilannekuva kestävyyden osoittamisen mahdollisista käytännön ongelmista ja ratkaisumalleista kiinteiden puu- ja metsätähdepohjaisten biopolttoaineiden arvoketjussa. Työn rahoitti Energiateollisuus ry:n koordinoima ympäristöpooli.

Kestävyyskriteerien toteutumisen osoittaminen kiinteiden polttoaineiden toimitusketjussa tullee vaatimaan muutoksia aikaisempaan toimintaan ja erityisesti uuden tyyppisen tiedon keräämistä ja kuljettamista. Muutospaineet koskettavat koko ketjua ja tuntuvat hankkeen tulosten perusteella erityisen hankalilta pienissä  metsäpalveluyrityksissä. Velvoitteet saattavat aiheuttaa muutoksia myös käytännön toiminnassa, josta esimerkkinä mahdollisesti joissain tapauksissa vaadittava puu- tai metsätähde-erien fyysinen erillään pito.
Työryhmä: Maija Aho, Tiina Pursula, Ville Karttunen, Laura Hakala, Marika Bröckl
Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa Kiinteiden_biopolttoaineiden_kestavyyden_osoittamisen_ongelmia_ja_ratkaisumallej_raportti (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun