Mitä olet etsimässä?

Keskijännitteisten ilmajohtojen toimitusvarmuuden parantaminen – sähkölinjojen vierimetsät 2013_Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Projektissa tuotettiin uutta tietoa vierimetsien määrästä ja ominaisuuksista sekä analysoitiin vierimetsien kaukokartoitusmenetelmiä ja niiden soveltamismahdollisuuksia sähköverkkoyhtiöiden toiminnassa.

Projektissa kuvattiin metsiköiden eri kehitysvaiheisiin liittyvät riskit sähkönjakelulle ja kehitettiin metsänhoidollisia keinoja, joilla voidaan pienentää puustosta aiheutuvia riskejä. Lisäksi laskettiin korvausperusteet tilanteisiin, joissa vierimetsän hoidosta aiheutuu tulonmenetyksiä metsänomistajalle. Hankkeessa laadittiin myös opas vierimetsän hoitoprojektin suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Projektissa tuotettu tieto ja uudet toimintatavat voidaan ottaa pääosin välittömästi käyttöön.

Hankkeen raportit ja materiaalit ovat saatavissa osoitteesta: http://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/vierimetsa-projektin-raportit/sahkolinjojen-vierimetsat

Siirry takaisin sivun alkuun