Mitä olet etsimässä?

Joustohanke loppuraportti – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Enerimin toteuttama Joustohanke on valmistunut. Hankkeen tavoitteena oli tarkentaa etukäteen kuvattujen kolmen joustotuotteen kuvauksia ja luoda kuvauksien pohjata joustotuotteiden tuotemäärittelyt.

Tavoitteena oli myös määrittää joustotuotteille mittaukseen,
todentamiseen, joustojen selvitykseen ja koordinaatioon soveltuvat
ratkaisumallit, jotka mahdollistaisivat näiden joustopalvelutuotteiden ensi
vaiheen käyttöönoton vuosien 2023–2024 aikana. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli
selvittää joustojen käytön vaikutusta taseselvitykseen sekä joustojen
huomioimista taseselvityksessä.

Selvityshanke on toteutettu neljässä erillisessä vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa on tehty katsaus kansainvälisiin referensseihin
joustojen hankintaan eri markkina-alustoilla. Toisessa vaiheessa on tehty
tuotemäärittelyt ennalta kuvatuille joustotuotteille, joiden pohjalta
kolmannessa vaiheessa on selvitetty tarvittavia mittauksen ja todentamisen
ratkaisuita näille tuotteille. Neljännessä vaiheessa esitetään vaiheessa kaksi
määritetyille joustotuotteille käyttöönoton toimintamalli, sekä tarkastellaan
mahdollista tulevaisuuden kehityssuuntaa joustojen hyödyntämiseen liittyen.

Sähkötutkimuspooli oli hankkeen päärahoittaja.

Lataa Joustohanke_loppuraportti_07042022 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 828 1570

Siirry takaisin sivun alkuun