Mitä olet etsimässä?

Jakeluverkon tariffirakenteen kehitysmahdollisuudet ja vaikutukset -loppuraportti + liiteraportti- Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tässä tutkimusraportissa esitetään tutkimusprojektin ”Jakeluverkon tariffirakenteen kehitysmahdollisuudet ja vaikutukset” tulokset. Tutkimusprojektin ovat toteuttaneet Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutkimusryhmät aikavälillä 8/2016 – 6/2017.

Tässä tutkimusraportissa esitetään tutkimusprojektin ”Jakeluverkon tariffirakenteen kehitysmahdollisuudet ja vaikutukset” tulokset. Tutkimusprojektin ovat toteuttaneet Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutkimusryhmät aikavälillä 8/2016 – 6/2017. Tutkimuksen toteutukseen ovat osallistuneet prof. Samuli Honkapuro, DI Jouni Haapaniemi, TkT Juha Haakana, TkT Jukka Lassila, prof. Jarmo Partanen, DI Kimmo Lummi, TkT Antti Rautiainen, DI Antti Supponen, DI Juha Koskela ja prof. Pertti Järventausta. Tutkimustyön on rahoittanut Sähkötutkimuspooli.
Tässä tutkimusprojektissa on tarkasteltu jakeluverkkotariffien kehitysmahdollisuuksia pienasiakkaiden osalta, erityisesti tariffien ohjausvaikutusten näkökulmasta. Tarkasteluissa on keskitytty nimenomaan tariffirakenteisiin, jolloin tariffimuutoksella ei oleteta olevan merkittäväävaikutusta verkkoyhtiön liikevaihtoon. Suomessa jakeluverkkoyhtiöillä on vapaus valita omattariffirakenteensa, mutta monopoliaseman väärinkäytön estämiseksi Energiavirasto valvoo yhtiöiden kokonaisliikevaihtoa ja tuottoa.

Raportin pysyvä verkko-osoite on:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-105-9


Lataa Jakeluverkon_tariffirakenteen_kehitysmahdollisuudet_ja_vaikutukset_-loppuraportti_LUT_TUT_20170818 (PDF) Lataa Tariffirakennnetutkimus_LUT_TUT_liiteraportti_2017 (PDF) Lataa Development_options_and_impacts_of_distribution_tariff_structures_LUT_TUT_2017 (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun