Mitä olet etsimässä?

Energiantuotannon investoinnit ja investointipäätökset 2000-2015

Energiateollisuus teetti Pöyryllä selvityksen 2000-luvun energiainvestoinneista ja investointipäätöksistä. Työssä on käyty läpi toteutuneet sähkön- ja kaukolämmöntuotantoon tehdyt investoinnit vuosina 2000-2015 sekä lisäksi rakenteilla olevat ja päätetyt investoinnit Pöyryn kattila- ja voimalaitostietokannan avulla.

Uutta ja olemassa olevaa kapasiteettia ja tuotantoa on tarkasteltu tuotantomuodoittain eri ajanjaksoilla. Yhteistuotantosähkön ja kaukolämmön osalta on arvioitu, millaista tuotantoa uudet investoinnit ovat korvanneet tai tulevat korvaamaan. Sähkön- ja kaukolämmöntuotannon investoinnit ovat viime vuosina keskittyneet uusiutuviin ja päästöttömiin tuotantomuotoihin. Lauhdetuotantokapasiteettia on poistunut markkinoilta merkittävästi, ja sen myötä säädettävän sähköntuotantokapasiteetin osuus on pienentynyt. Nyt tehty selvitys täydentää vuonna 2010 teetettyä Pöyryn selvitystä alkuvuosikymmenen investoinneista.

Lataa Energiainvestoinnit_2000-2015_raportti_20160317 (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun