Mitä olet etsimässä?

Arvometallien talteenotto ja hyödyntäminen sekä haitallisten komponenttien poistaminen jätteenpolton tuhkista ja kuonasta – Itä-Suomen yliopisto, 2019

Jätteenpolton tuhka ja kuona sisältävät useimmiten paljon raskasmetalleja sekä klooria ja rikkiä, mikä vaikuttaa niiden loppusijoitukseen ja hyötykäyttöön merkittävästi. Tuhkan käsittelyllä voidaan sekä vähentää sen haitallisuutta ja näin ollen helpottaa tuhkan hyödyntämistä ja loppusijoitusta, että ottaa talteen jätteenpolton tuhkan sisältämiä arvokkaita metalleja.

Poltetusta jätteestä noin 10-30% on arvioitu päätyvän
tuhkaksi. Metallien ja muiden arvokkaiden ja hyödyntämiskelpoisten aineiden
talteenotto tuhkista ja kuonista edistää merkittävästi kiertotalouden
periaatteita, ja lisäksi sillä voi olla merkittäviä kotimaisia ja
kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tässä hankkeessa selvitettiin
tuhkan ja kuonan termisen käsittelyn mahdollisuuksia metallien talteenotossa. Termisellä
käsittelyllä oli kaksi tavoitetta: a) vähentää haitta-aineiden määriä tuhkista
ja kuonista, mm. kloori ja kadmium ja b) rikastaa, ottaa talteen ja jalostaa
kierrätettäviä metalleja (Zn, Pb, Cu, Co, Ni, V…).

Termokemiallisen käsittelyn avulla sekä arinapoltossa että
kiertoleijupoltossa lentotuhka on mahdollista neutralisoida siten, että se ei
ylitä vaarallisen jätteen eikä tavanomaisen jätteen
kaatopaikkakelpoisuusrajoja. Tuhkasta voidaan myös saada talteen arvokkaita
metalleja ja lopputuhkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanrakennusaineena,
sementin lisäaineena tai katalyytteinä. Puupellettejä käyttävien kattiloiden
pohja- ja lentotuhkan termokemiallisella käsittelyllä voidaan kadmium poistaa
tuhkista lähes kokonaan ja kromi stabilisoida myrkyttömäksi kolmenarvoiseksi
kromiksi. Kolmenarvoinen kromi on liukenematonta ja täyttää näin ollen
maanrakennuksen ja kaatopaikkakelpoisuuksien raja-arvot.

Ympäristöpooli oli mukana rahoittamassa selvitystä.

Lataa 2019_Arvometalli_Loppuraportti_julkinen03122019 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun