Mitä olet etsimässä?

Application of EUTR Compatible Due Diligence in Sustainable Biomass Sourcing (Biomassan kestävyyden todentaminen EUTR:ään perustuen) – Indufor 2016

Selvityksessä arvioidaan EUTR:n DDS:n käyttöä mahdollisten kestävyyskriteerien osoittamisessa.

EU komissio on valmistellut
kiinteille ja kaasumaisille biopolttoaineille kestävyyskriteereitä ja niiden todentamisjärjestelmää
RES-direktiiviin (2009) nojautuen. Todentamisjärjestelmään on muun muassa
sisältynyt kolmannen osapuolen pakollinen auditointi, jonka on arvioitu
aiheuttavan tarpeettomia kustannuksia toimitusketjulle. Tämä on herättänyt
huolta kasvavista kustannuksista ja vaikutuksista metsähakkeen saatavuuteen.
Yhtenä vaihtoehtona on pidetty EU:n puutavara-asetukseen (EUTR) sisältyvän
huolellisuusperiaatteen (due diligence system, DDS) käyttöä mahdollisten
kestävyyskriteerien osoittamisessa. Alustavien arvioiden mukaan
riskiperustainen ja viranomaisvalvottava DDS synnyttäisi vähemmän
hallinnollista taakkaa toimitusketjuun. Karkeasti ottaen EUTR:n DDS toimii
siten, että

 1. Toiminnanharjoittaja
  tuntee noudatettavan lainsäädännön ja kerää tarvittavat todisteet siitä, että
  käytössä oleva puutavara on laillista.
 2. Toiminnanharjoittaja
  arvioi lain noudattamatta jättämiseen liittyvän riskin.
 3. Tarvittaessa
  toiminnanharjoittaja tekee toimia, joilla se varmistaa, että lakia
  noudatetaan. 

Selvityksessä arvioitiin EUTR:n
DDS:n käyttöä mahdollisten kestävyyskriteerien osoittamisessa. Johtopäätöksissä
todettiin, että suomalaisen metsäbiomassan osalta DDS:n aiheuttama
hallinnollinen taakka olisi kohtalainen. Tuontipolttoaineet ja esimerkiksi
hankinta Venäjältä edellyttäisi hyvin todennäköisesti tarkempaa ja työläämpää
todentamista.

 Selvitys on saatavissa vain
englanninkielisenä.

Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa Application_of_EUTR_Compatible_Due_Diligence_in_Sustainable_Biomass_Sourcing_24082016 (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun