Energiatehokkuudella joustavasti kohti päästötavoitetta

Energiatehokkuus on yksi EU:n energia- ja ilmastopolitiikalle asetetuista kolmesta tavoitteesta. Energiatehokkuuden parantamisella voidaan joustavasti tukea EU:n päästötavoitteen saavuttamista. Energiateollisuuden näkökulmasta on tärkeää, että EU-tason energiatehokkuustavoite säilyy ohjeellisena.

EU-tasolla energiatehokkuutta edistetään useilla ohjauskeinoilla. Keskeisimpiä näistä ovat energiatehokkuus-, rakennusten energiatehokkuus- ja ekosuunnitteludirektiivi.  Olennaista on, että ohjauskeinot kannustavat markkinaehtoiseen toimintaan. Kustannustehokkaimpien toimien aikaan saamiseksi tarvitaan päällekkäisyyksien ja turhan sääntelyn purkamista. Näemme energiateollisuudessa, että energiatehokkuuteen liittyy myös merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Energiateollisuus on sitoutunut EU-tason energiatehokkuustavoitteeseen. Olemme mukana laajassa elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa, jonka uusi sopimuskausi kattaa vuodet 2017–2025. Energiateollisuus ry:n jäsenet ovat liittyneet kattavasti mukaan sopimukseen.  Yritykset ovat asettaneet tavoitteita sekä energiantuotannon että energian loppukäytön tehostamiselle. Asiakkaiden energiankäytön neuvonta ja uusien energiatehokkuuspalveluiden kehittäminen ovat tärkeä osa alan tehokkuussitoumusta.

Energia-alan energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkkuussopimukset vuosille 2017-2025Lisätietoja

leinosi2
Leino, Sirpa
Sähköpostiosoite: sirpa.leino@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 721
Lisätietoja:
Energiatehokkuus, energiatehokkuussopimus, sähkötutkimuspooli

Materiaalia energiatehokkuudesta

Julkaisut

15.09.2017

Kiertotalous energiasektorilla

Energiateollisuus ry on teettänyt tämän selvityksen kehittääkseen alan ymmärrystä omasta roolistaan kiertotaloudessa

Lausunnot ja kannanotot

21.04.2017

Lausunto liikenteen päästövähennyksistä