Kaukolämpötilastot

Energiateollisuus ry laatii vuosittain keräämistään tiedoista kaukolämmön tilastojulkaisuja, joita hyödynnetään liitossa kestävän edunvalvonnan tukena. Tilastotietoja toimitetaan edelleen kansallisiin ja kansainvälisiin energiatilastoihin. Meille on tärkeää, että julkaisemamme tilastot kuvaavat luotettavasti ja avoimesti Suomen kaukolämpötoimintaa.

Liitolla on Tilastokeskuksen kanssa tilastoyhteistyösopimus, jonka mukaan liitto kerää Suomen kaukolämpötoimintaa koskevat tiedot ja luovuttaa niistä laaditut yhteenvedot Tilastokeskukselle. Tilastokeskus käyttää tietoja mm. ennakollisen energiatilaston, vuositilaston ja neljännesvuosittaisen kansantalouden tilinpidon laadintaan. Tilastokeskus raportoi myös tarvittavat tiedot kuukausittain ja vuosittain EU:n tilastovirastoon Eurostatiin ja OECD:n energiajärjestöön International EnergyAgencyyn.

Tilastoja hyödyntävät myös jäsenyritykset, media, viranomaistahot sekä tutkijat ja konsultit. Näille tahoille tilastomme toimivat hyvänä lähdemateriaalina. Myös asiakkaat voivat hyödyntää tilastoja esimerkiksi seuratakseen, millä polttoaineilla heidän käyttämänsä kaukolämpö on tuotettu ja miten kaukolämmön hinta on kehittynyt.

Kaukolämmöstä julkaistaan vuosittain kattava, yrityskohtaista tietoa sisältävä Kaukolämpötilasto. Lisäksi julkaisemme tilastotietoa kaukolämmön keskeytyksistä, kaukolämpöjohtojen rakentamiskustannuksista ja vaurioista sekä tuotannon ja jakelun tunnusluvuista. Kaukolämmön hintaa koskevat tilastot kootaan ja julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Julkaisemme myös kaukojäähdytyksen käyttöä ja tuotantoa koskevat keskeiset tilastotiedot. Esitykset

16.01.2019

Energiavuosi 2018 - Kaukolämpö


Uusimmat kaukolämpötilastot

Tilastot

09.11.2018

Kaukolämmön hintatilasto

Tilastot

15.10.2018

Kaukolämmön keskeytystilasto

Tilastot

15.10.2018

Käyttötaloudelliset tunnusluvut

Tilastot

17.09.2018

Kaukolämpötilasto

Tilastot

29.05.2018

Kaukojäähdytystilasto

Tilastot

15.10.2017

Kaukolämpöjohtojen vauriot


Lisätietoja

Huhdanmäki, Joonatan
Sähköpostiosoite: joonatan.huhdanmaki@energia.fi
Lisätietoja:
Kaukolämmön tilastot
sirolve
Sirola, Veli-Pekka
Sähköpostiosoite: veli-pekka.sirola@energia.fi
Lisätietoja:
Kaukolämmön ja maakaasun jakelu ja verkot, standardointi ja kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus
wilheta
Wilhelms, Taina (perhevapaalla 5.12.2017 alk.)
Sähköpostiosoite: taina.wilhelms@energia.fi
Lisätietoja:
Kaukolämmön tilastot, finanssisääntely ja -markkinat