Sähköverkko

Sähkö on kaikille Suomessa asuville ihmisille toimitettu peruspalvelu. Sähköverkon tehtävänä on siirtää voimaloissa tuotettu sähkö sähkönkäyttäjille. Suomessa on noin kolme miljoona sähkönkäyttäjää ja neljäsataa sähköä tuottavaa voimalaitosta. Lisäksi Suomesta on sähköyhteyksiä Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle. Suomen sähköverkko on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoita.

1960-luvun lopussa valtaosa Suomesta ja 1980-luvulle tultaessa koko Suomi oli sähköistetty. Kaikki Suomessa asuvat ihmiset saavat sähköä ja lisäksi sähköntoimitus on varmaa. Valtaosa sähkönkäyttäjistä luottaakin selvitysten mukaan Suomen sähköverkon toimintaan. Monet eivät ajattele käyttävänsä sähköä vaan erilaisia sähkön käyttötarkoituksia kuten ruoanlaittoa, televisionkatselua, valaisemista, siivoamista ja sähkölämmittämistä. Kaiken kaikkiaan sähköverkko on merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa.