Mitä olet etsimässä?

Macroeconomic effects of hydropower in Europe – DNV GL (Kema Consulting GmbH) 2014-2015

Työssä tarkastellaan vesivoiman merkitystä Euroopalle. Raportissa kuvataan vesivoiman merkitystä Euroopan taloudelle, ilmastonmuutoksen torjunnalle sekä sähköjärjestelmän tasapainolle.

Tällä hetkellä vesivoimalla tuotetaan EU-28 sähköstä 13 % ja Euroopan sähköstä 18 %. Uusiutuvan sähkön tuotannosta vesivoiman osuudet ovat vastaavasti 49 % ja 59 %. Muun uusiutuvan energian tuotannon kasvaessa arvioidaan vesivoiman osuuden vuonna 2030 olevan noin kolmannes uusiutuvan sähkön tuotannosta. Vesivoiman rooli Euroopan energiajärjestelmässä on siis erittäin merkittävä.

Raportin mukaan investoinnit Euroopan vesivoimasektorille ovat vuosittain 8-12 Mrd euroa ja lisäarvon tuotto 38 mrd euroa. Lisäarvo voi kasvaa joa 90 Mrd euroon, jos vesivoimaa hyödynnetään enemmän. Vesivoimalla on myös erittäin tärkeä rooli Euroopassa sähköntoimitutusvarmuuden takaajana.

Siirry takaisin sivun alkuun