Mitä olet etsimässä?

Harmonization of the Nordic Electricity Retail Market – Benefits and challenges

Pohjoismaisen vähittäismarkkinan harmonisoinnin suunnitteluprosessi on toteutettu yleisellä tasolla. Joidenkin osa-alueiden, kuten asiakasrajapinnan, laskutuksen ja tietojen vaihdon osalta on toteutettu myös yksityiskohtaisempaa suunnittelua. NordREG on julkaissut näihin osa-alueisiin liittyviä pohjoismaisen vähittäismarkkinan toteuttamista koskevia suosituksia. Tästä huolimatta, perusteellisia kustannushyötyanalyysejä, joita markkinaosapuolet pitäisivät luotettavina, ei vielä ole toteutettu. Tehtyjen suunnitelmien tulisi olla yksityiskohtaisempia, jotta markkinoilla toimivat osapuolet voisivat arvioida pohjoismaisen vähittäismarkkinan harmonisoinnin vaikutuksia myös yhtiötasolla.

Lataa Harmonization_of_the_Nordic_retail_markets_Final_report_25042012 (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun