Search from the website

Terms of Network Service – TNS 2014

Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C. Dröjsmål, fel i nättjänsten, skadestånd och standardersättning D. Ändring av avtalsvillkor, överföring och upphörande av avtal

Innehåll:A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänstenB. Mätning, fakturering och avbrytandeC. Dröjsmål, fel i nättjänsten, skadestånd och standardersättningD. Ändring av avtalsvillkor, överföring och upphörande av avtal

Download Verkkopalveluehdot_VPE_2014_20160118 (PDF) Download Nattjanstvillkor_NTV2014_20160118 (PDF) Download Terms_of_Network_Service_TNS2014_20160118 (PDF)
Back to top