Mitä olet etsimässä?

Kaukolämmön asiakasyhteistyöfoorumin työ käyntiin – Energiateollisuus luopuu Reilu kaukolämpö -merkin kriteerien ylläpidosta vuoden 2019 lopussa

Energiateollisuus käynnisti vuosi siten selvityksen Reilu kaukolämpö -laatumerkin ja asiakasdialogin kehittämisestä kaukolämpöalalla. Selvityksen tuloksena syntyi ehdotus kaukolämpöalan asiakasdialogin jatkuvan kehittämisen mallista. Selvityksessä arvioitiin myös Reilu kaukolämpö -laatumerkin toimivuutta.

Selvitys osoitti,
että Reilu kaukolämpö laatumerkin tunnettuus on heikko, erityisesti asiakkaiden
keskuudessa. Merkin asemointi/tarkoitus jäi epäselväksi, myös Reilu kaukolämpö
-yrityksissä. Valtaosa yrityksistä, joilla merkki on käytössä, ei myöskään
osannut eritellä selkeitä hyötyjä merkin olemassaolosta. Merkillä ei nähty
olevan selkeää roolia asiakaslupausten laadinnassa, yleisesti yritysten omat
tuotemerkit ja brändit nähtiin laatumerkkiä tärkeämmiksi. Merkki on tällä
hetkellä käytössä 30 yrityksellä Energiateollisuuden noin sadasta
kaukolämpöjäsenestä.

Selvityksen
tuloksista on keskusteltu Energiateollisuuden toimielimissä ja sovittu, että
Energiateollisuus keskittyy kehittämään uudenlaista yhteistyömuotoa yhdessä kaukolämmön
asiakastahojen kanssa ja samalla luopuu Reilu kaukolämpö merkin kriteerien
ylläpidosta vuoden 2019 lopussa.

Kaukolämmön
asiakkaita edustavat tahot onkin kutsuttu Kaukolämmön
asiakasyhteistyöfoorumiin. Foorumi kokoontui ensimmäisen kerran lokakuun
lopussa. Tavoitteena on vakiinnuttaa vuoden 2020 kuluessa strukturoitu ja
monisuuntainen työskentelytapa foorumin osapuolien käsittelyyn tuomien asiakasymmärrykseen
pohjautuvien asioiden avoimeen ja ratkaisuhakuiseen käsittelyyn.  Foorumissa ovat mukana seuraavat tahot:
Kiinteistöliitto, Rakli, Isännöintiliitto, Kuntaliitto, Omakotiliitto,
Energiateollisuus ja Energiateollisuuden jäsenten edustus. Foorumin kokoonpanoa
täydennetään tarpeen mukaan. Energiateollisuus koordinoi ja toimii foorumin
sihteerinä, puheenjohtaja valitaan asiakkaita edustavista tahoista.

Reilu kaukolämpö
-yritysten toivotaan poistavan viittaukset Reilu kaukolämpö -laatumerkkiin esim.
asiakasmarkkinointimateriaaleista ja nettisivuilta tämän vuoden loppuun
mennessä.

Lisätietoja:
Asiantuntija Sirpa Leino
Energiateollisuus
ry
p. 050 548
1128 tai
sirpa.leino@energia.fi

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 548 1128

Siirry takaisin sivun alkuun