Mitä olet etsimässä?

Ministeri Mykkänen Energiateollisuus ry:n syysseminaarissa: Energia-ala on ilmastotyön edelläkävijä

Energiateollisuus ry:n vuosikokouksessa puhunut puheenjohtaja Olli Sirkka kannusti hallitusta aktiiviseen EU-vaikuttamiseen.

Energiantuotannon kriisivuosi on takana. Sen seurauksena tuotannon perusrakenne on muuttunut. Tuuli- ja ydinvoiman osuudet ovat kasvaneet samalla kun fossiiliset polttoaineet ja turve ovat asteittain poistumassa valikoimasta. Syyskuun aikana Suomessa tuotetusta sähköstä 98 % oli päästötöntä. Sähkön hinta on asettunut kohtuulliselle tasolle, eikä ensi talvesta ole odotettavissa samanlaista kriisitalvea kuin edellisestä, mutta haasteitakin on. Lämmityspolttoaineiden hinta on noussut merkittävästi, sähköverkkojen kehittäminen vastaamaan tuotantorakenteessa tapahtuneita muutoksia edellyttää mittavia investointeja, ja sääriippuvaisen sähköntuotannon kasvu tekee sähkön hintanäkymistä vähemmän ennakoitavia.

Energia-ala kykeni katkaisemaan energiayhteistyön Venäjän kanssa nopeasti ja tehokkaasti, ilman merkittäviä huoltovarmuushaasteita. Päästöjen vähentämisen pitkä linja helpotti suunnanmuutosta, uusiutuva tuotanto on kotimaista, ja vaikka tuuli olisikin tuontitavaraa, siitä ei tarvitse maksaa. Sähkön ja lämmön päästöt ovat pudonneet jatkuvasti, ja niiden vähentäminen on paitsi ilmastoteko, myös osa kansallista huoltovarmuutta.

”Energia-alan ilmastotyön seuraaminen on ollut ilahduttavaa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoi puheessaan Energiateollisuus ry:n liittokokouksessa Helsingissä.

”Sähköntuotannon päästöjen laskeminen lähelle nollaa ja kaukolämmön päästöjen väheneminen ylittävät reippaasti sen, mitä aiemmin pidettiin mahdollisena. Valtio on valmis kumppaniksi, kun Suomesta rakennetaan puhtaan siirtymän suurvalta.”

Energiakriisi ei ole ohi, mutta monilta osin pahin on takana. Ensi talven polttoaineet on hankittu, ja rakentunut uusi sähköntuotantokapasiteetti yhdessä vähentyneen kulutuksen kanssa on pitänyt huolta siitä, että näkymää akuutista sähköpulasta ei ole.

”Selvisimme alana viime talvesta hyvin, kriisistä huolimatta. Keskeisin syy tähän oli sähkön tuotannon merkittävä kasvu koko Pohjolassa. Suomessa saimme lisää ydin- ja tuulivoimaa. Nyt näköpiirissä on myös teollisen kokoluokan aurinkovoimaa”, Energiateollisuus ry:n puheenjohtaja ja Helen Oy:n toimitusjohtaja Olli Sirkka kiteyttää.

Sirkka kiittää päättäjiä energia-alan ymmärtämisestä hallitusohjelmassa, mutta samalla haastaa aktiivisuuteen EU-vaikuttamisessa.

”Energiamurroksen nostaminen Suomen vahvuudeksi ja tinkimättömyys ilmastotavoitteessa velvoittavat myös päättäjiä tekoihin ja toimiin”, Sirkka toteaa.

”Suomen on terästäydyttävä vaikuttamisessa EU:n päätöksentekoon. On valitettavan tavallista, että eurooppalaista päätöksentekoa ohjaa sääntely silloinkin, kun markkinat ohjaisivat paremmin toivottuun tavoitteeseen”, Sirkka sanoo.

Siirry takaisin sivun alkuun