Mitä olet etsimässä?

Energiateollisuus: Neuvoston energiapäätös edellyttää huolellista kansallista toimeenpanoa

Euroopan komissio on antanut lainvoimaisen asetuksen, jolla on tarkoitus puuttua Venäjän hyökkäyssodan käynnistämään energiakriisiin ja auttaa Eurooppaa ensi talven yli.

Asetus pureutuu energian säästötavoitteen osalta aivan oikeaan asiaan eli energian
kulutuksen pienentämiseen erityisesti huippukulutustilanteissa. Näiden
tilanteiden hallinnassa Suomella on vahva osaaminen, ja sekä kansalaiset että
yritykset ovat kiitettävällä tavalla lähteneet optimoimaan energiankäyttöään.
Sen sijaan on valitettavaa, että sähköntuotannolle asetettu tuottokatto on
valmisteltu kiireellä ja huonosti. Tämän seurauksena asetukseen sisältyy
tulkinnanvaraisuutta ja lukuisia kysymyksiä, joihin ei ole valmistelun aikana
ole saatu vastauksia.  

Tuottokatto on 180 euroa per megawattitunti, ja se koskee laajasti sähköntuotantoa, paitsi
kivihiilellä ja maakaasulla tuotettua energiaa, joka on muutenkin kallista, ja
säätötarkoituksiin tuotettua vesivoimaa.  

 • Tuottokatto ei ole ratkaisu energiakriisiin eikä sillä
  vaikuteta sähkön hintoihin alentavasti, toteaa Energiateollisuus ry:n
  toimitusjohtaja Jukka Leskelä. – Tuottokatolla on merkittäviä vaikutuksia
  tuleviin investointeihin, ja se saattaa rajata tarpeellista tuotantoa pois
  valikoimasta samaan aikaan kun sähköstä on muutenkin pulaa. 

Asetus tarjoaa kansallista liikkumavaraa liittyen tuottokaton käyttöönottoon ja soveltamiseen.
Suomessa, esimerkiksi, energiayhtiöiden voitot koituvat kansalaisten hyväksi
joka tapauksessa, sillä valtaosa energiantuotannosta on julkisessa
omistuksessa, ja osingot menevät valtiolle tai kunnille. Suomelle ominainen
sähkön ja lämmön yhteistuotanto voi osoittautua tuottokaton puitteissa
haastavaksi tuotantokustannusten kohotessa lähelle asetettua kattoa tai sen
ylikin, mutta kylmimpinä päivinä tuokin tuotannonlisä voi olla välttämätön,
kiertävien sähkökatkojen välttämiseksi.  

 • Kansallinen liikkumavara tulee hyödyntää siten, ettei
  vaaranneta sähköjärjestelmän toimintaa ja sähkön riittävyyttä huippukulutuksen
  aikana, Leskelä toteaa, ja siten, ettei tuottokaton käyttöönotto johda sähkön
  hintojen nousuun asiakkailla. Lisäksi on huolehdittava siitä, ettei tuottokatto
  lähde vaikuttamaan haitallisesti toimijoiden
  markkinakäyttäytymiseen.  
 • Tuottokaton, ja muiden asetuksissa säädettyjen toimenpiteiden
  tulee olla väliaikaisia, Leskelä sanoo. – Neuvotteluissa tästä jo annettiin
  periksi jatkamalla soveltamisaikaa suunniteltua pidemmäksi. Tämä on
  valitettavaa. Nyt olisi tärkeintä huolehtia kansalaisten sähkölaskujen
  kohtuullisuuden lisäksi pidemmän aikavälin investointinäkymästä, että muukin
  Eurooppa pääsee eroon Venäjä-riippuvuudestaan, ja työmme vihreän siirtymän
  hyväksi voi jatkua.  

Lisätietoja: Jukka Leskelä,
Toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry, p. 050 593 7233 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Siirry takaisin sivun alkuun