Mitä olet etsimässä?

Energiakriisi heijastui kaukolämmön hintoihin sähkölämmitystä maltillisemmin

Polttoaineet ovat kallistuneet merkittävästi, ja varsinkin fossiilisten polttoaineiden hinnoissa on ollut huomattavaa nousua. Tämä on näkynyt myös kaukolämmön hinnassa. Energiateollisuus ry on julkaissut tilaston kaukolämmön hintatilanteesta 1.1.2023, jossa esitetään kaukolämmön hinnat kolmelle erikokoiselle asuinrakennustyypille (omakotitalo, rivitalo ja kerrostalo), ja graafeissa esitetään tietoa hintojen kehittymisestä.

Kaukolämmön
hintoja on kysytty Energiateollisuuden jäseniltä, ja tilastossa on yhteensä 227
kaukolämpöverkkoa. Kaukolämpöverkoista noin 163:ssa eli 72 %:ssa on nostettu
hintoja viime heinäkuun hintatilanteeseen verrattuna. Hinnat ovat pysyneet
samana 55 verkossa (24 %), ja jopa hieman laskeneet 5 verkossa (2 %).
Muutamassa verkossa hinnoissa on joko nousua tai laskua riippuen
asuinrakennustyypistä.

”Kaukolämmön hinnassa on ollut nousupaineita yleisen
kustannustason ja erityisesti polttoaineiden hinnan nousun myötä. Nousu on
ollut tarkastelujaksolla keskimäärin maltillista, eikä samanlaisia hintapiikkejä
ole kuin sähköön perustuvissa lämmitystavoissa”, kertoo kaukolämmöstä vastaava
johtaja Janne Kerttula
Energiateollisuus ry:stä.

Kaukolämmön
hintojen nousu ajoittui syksylle, vaikka polttoaineiden hinnoissa näkyi nousua
jo aiemmin keväällä. Alkuvuodesta 1.1.2022 kesään 1.7.2022 mennessä kaukolämmön
kokonaishinnoissa näkyi keskimäärin 1,5 % kasvua. Heinäkuun 2022 alusta
tammikuun 2023 alkuun kaukolämmön kokonaishinnat ovat nousseet omakotitaloissa
keskimäärin 8 % ja rivi- ja kerrostaloissa 9 %, mikä vastaa omakotitaloissa
noin 12 € korotusta ja rivi- ja kerrostaloasunnoille noin 5-7 € korotusta
kuukaudessa kaukolämpölaskuun.

Kaukolämmön
hintatilastossa käytetään tyyppirakennuksina kolmea erikokoista
asuinrakennusta, jotka vastaavat energian käytöltään 2000-luvun
uudisrakennuksia. Kokoamamme hintatilasto on indeksityyppinen tilasto, jonka
avulla voidaan vertailla yksittäisen yrityksen hintakehitystä sekä
keskimääräisten kaukolämpökustannusten muutoksia. Sen perusteella ei voida
suoraan vertailla eri yrityksiä keskenään eikä yksittäinen asiakas voi sen
avulla arvioida omia lämmityskustannuksiaan, sillä asunnon tehotarve tai
energiakulutus ei välttämättä vastaa tilaston tyyppirakennusta.

Linkki kaukolämmön hintatilastoihin

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

+358 50 571 2075

Neea Huttunen

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Neea Huttunen

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 473 8896

Siirry takaisin sivun alkuun