Mitä olet etsimässä?

Budjettiriihen tärkeä tehtävä vauhdittaa investointeja

Puhdas siirtymä on tärkeä mahdollisuus uudistaa teollisuutta ja taloutta, mutta se edellyttää mittavia investointeja tulevina vuosina.

Hallitusohjelmassa puhtaan siirtymän mahdollisuus on tunnistettu, ja siinä on linjattu toimia, joilla muutosta edistetään. Siirtymän toteuttamiseksi tarvitaan luvituksen rakenteellisia ja sisällöllisiä uudistuksia, jotta investoinnit saadaan liikkeelle kohtuullisessa aikataulussa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle tarvitaan lisärahoitusta ja siirtymään kytkeytyville toimialoille vahvaa signaalia siitä, että olemme yhteiskuntana sitoutuneet viemään uudistuksia läpi. On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että uudistuksille on riittävät resurssit, jotta valmistelu saadaan liikkeelle.

”Kymmenien miljardien edestä puhtaan siirtymän investointeja odottaa toteutumistaan tälläkin hetkellä. Pullonkaulana ei ole energian saatavuus, vaan kokonaisuuden rakentuminen tavalla, joka saa toimijat luottamaan yhdessä valittuun suuntaan”, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä

”Laajan rintaman eteneminen edellyttää hallitukselta paitsi konkreettisia toimia, myös johtajuutta”, Leskelä jatkaa.

Sähkön tuotanto on kasvanut kuluneen vuoden aikana huomattavasti. Suomessa on maaliskuun lopusta alkaen tuotettu enemmän sähköä kuin sitä on kulutettu. Samaan aikaan maahan on kohdistunut huomattava kiinnostus investoida sekä puhtaan sähkön tuotantoon, että puhdasta energiaa hyödyntävään muuhun teollisuuteen. Kehityksen pullonkaulana ei enää ole sähkön tuotanto, vaan kysyntä. Sähkön kulutuksen on ennakoitu jopa kaksinkertaistuvan tulevina vuosikymmeninä, mutta tämän vuoden puolella suunta on ollut päinvastainen. Sähkön kulutus on tällä hetkellä vuosituhannen alimmalla tasolla.

”Nyt on tärkeää panostaa puhtaan siirtymän investointeihin ja niitä tukevaan tutkimukseen ja innovaatioihin. Investointien vauhdittamiseksi tarvitaan osaavaa työvoimaa, uusia innovaatioita ja sujuvaa luvitusta”, Leskelä sanoo. 

”Vientiteollisuuden suhdannenäkymä on heikentynyt, nyt olisi entistäkin tärkeämpää tehdä toimenpiteet, joilla investoinnit saadaan liikkeelle. Kasvu syntyy puhtaasta energiasta”, Leskelä jatkaa.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Siirry takaisin sivun alkuun