Finsk Energiindustri rf:s vision

Grunden för ett tryggt samhälle byggs i dag. De energibeslut som fattas nu har avgörande betydelse för hur vi lyckas motverka klimatförändringen och hur finländarnas välfärd utvecklas i framtiden.

Finsk Energiindustri vill stödja en utveckling som styr Finland mot utsläppssnåla och energieffektiva lösningar som utnyttjar inhemsk branschkompetens. Energibranschen vill vara en föregångare inom hållbar utveckling.

Muutosilmiot_nettiin (1)
Organisationens vision och uppgifter svarar på de stora förändringsfenomenen i omvärlden och på energibranschens vision om klimatneutralitet. 

Finsk Energiindustri strävar efter att förbättra energibolagens investeringsförutsättningar i Finland. Energibranschen har redan i åratal varit den industrigren i vårt land som investerat mest. En stabil och förutsebar omvärld förbättrar energiindustrins möjligheter till omfattande investeringar samtidigt som energipriset håller sig på en konkurrenskraftig nivå.

Så här gör vi det
  • Vi förnyar energibranschen på ett hållbart sätt och förnyas med den
  • Vi är lyhörda för våra nuvarande och nya medlemmars behov och önskemål
  • Vi bygger öppet upp partnerskap, entusiasmeras av samarbete och har en bred förståelse för olika intressenter
  • Vi påverkar sakkunnigt och professionellt, utnyttjar den senaste kunskapen och använder oss smidigt av olika kommunikationskanaler