Finsk Energiindustris medlemstjänster 

Finsk Energiindustri rf (ET) tillhandahåller förutom intressebevakning även tjänster för sina medlemmar, både ordinarie medlemmar och samarbetsmedlemmar. Tjänster som tillhandahålls för alla medlemmar är:

 • Extranät för medlemmar
 • Telefon- och e-postrådgivning
 • Rekommendationer, anvisningar och rapporter
 • Information (medlemsbulletiner och Energiauutiset som tryckt tidning eller webbtidning)
 • Statistik 
 • Undersökningar och utredningar


Utöver detta har de ordinarie medlemmarna tillgång till följande tjänster: 

 • Kvalitetskontroll av fjärrvärmeledningar
 • Juridiska tjänster
 • Ekonomisk rådgivning, KPMG (max. 2 h/ärende)
 • Kollektivavtalsverksamhet, biträdande i arbetsdomstolen 
Kommersiella tilläggstjänster för medlemmar tillhandahålls av Adato Energia Oy. Till dessa tjänster hör: 

 • Publikationsverksamhet (energibolagens kundtidningar, broschyrer o.d.)
 • Utbildningar (allmänna och företagsspecifika)
 • Elektronisk kundkommunikation
 • Informationstjänster (energipaket, fjärrvärmeextra, eldoktorn, elnätsextra,  nyhetstjänst)