Finsk Energiindustris forskningsverksamhet

Forskning och utveckling är av största vikt för att genomföra energibranschens vision om klimatneutralitet. Nya innovationer behövs för att investeringarna under de närmaste åren ska kunna genomföras både kostnadseffektivt och miljövänligt. 

År 2007 lade Europeiska kommissionen fram en strategisk plan för energiteknik (SET-plan), vars syfte är att driva på marknadslanseringen av kolsnål teknik. Enligt en bedömning som kommissionen gjorde 2009 kommer genomförandet av målen för SET-plan att kräva investeringar i F&U&I på 8 miljarder euro per år fram till 2020.

För att få ihop de ekonomiska medel som krävs för att genomföra de europeiska målen måste det både nationellt och ur EU:s gemensamma medel anslås mer pengar till stöd av produktutveckling och demonstrationer inom energibranschen. Enligt uppgifter som IEA samlat in har den offentliga finansieringen för utveckling av energiteknik de senaste åren legat på en lägre nivå än 1980, trots att branschens samhälleliga vikt har blivit betydligt större.

En betydande satsning på forskning och innovation inom EU är ramprogrammet Horisont 2020, som har en budget på cirka 70 miljarder euro för åren 2014–2020. Härav inriktas cirka 10 % på forskning inom energibranschen. Det finns också möjlighet att få bidrag till demonstrationsprojekt. Ansökningsanvisningar finns bland annat i Tekes anvisning för deltagare.

Finsk Energiindustri finansierar forskning och utveckling via miljö- och elforskningspoolerna samt inom fjärrvärmesektorn. Du hittar mer information om dessa via menyn till vänster.