Finland är föregångare inom energibranschen

Vårt mål är ett klimatneutralt Finland, i vars nordliga klimat energibehovet och energiproduktionen möts på ett hållbart sätt. Energisystemet i Finland utvecklas hela tiden och är i flera avseenden i toppklass, bland annat i fråga om energiproduktionens renhet och diversifiering samt smarta energilösningar av olika slag. Förmånlig och pålitlig energi skapar grunden för välfärd.

Infograafi SE