ET järjestönä

Finsk Energiindustri som organisation

Finsk Energiindustri rf representerar företag som producerar, anskaffar, överför och säljer el, fjärrvärme och fjärrkyla och erbjuder övriga tjänster.

Finsk Energiindustri rf representerar företag som producerar, anskaffar, överför och säljer el, fjärrvärme och fjärrkyla och erbjuder övriga tjänster inom branschen. 

Finsk Energiindustri sköter avtal som gäller arbetsvillkoren för personal anställd i medlemsföretagen samt ger råd och utbildar sina medlemmar, gör utredningar och förmedlar information.

Finsk Energiindustri följer den hållbara intressebevakningens principer och förfaringssätt.  


Energiateollisuus järjestönä osion etusivu