Hållbar intressebevakning

Finsk Energiindustri rf:s (ET) huvuduppgift är att främja medlemsföretagens verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Med intressebevakning avses arbete för att påverka politikens utformning, lagstiftningen, beslutsfattandet i olika organ samt medierna. Intressebevakningen kan handla om att:

  • förse beslutsfattarna med korrekt information som gagnar ett eget projekt 
  • öka samhällsacceptansen för ett eget projekt 
God intressebevakningssed

Intressebevakningen ska vara öppen, ärlig och etiskt godtagbar.

ET:s intressebevakning baserar sig på stark sakkunskap och fakta samt på ärlighet som grundar sig på dessa. Fakta som är negativa för oss måste erkännas. Att inte berätta är oärligt.

ET ger inga gåvor som kan påverka beslutsfattandet eller leda till något slags beroendeförhållande mellan parterna. 

Finsk Energiindustri är registrerat i parlamentets och kommissionens gemensamma öppenhetsregister. Vårt registernummer är 68861821910–84.

7 teser om hållbar intressebevakning
  1. Lobbyisten är beslutsfattarens bästa stöd
  2. Det är sent att knyta kontakter när de behövs
  3. Bra förhandsarbete är halva segern
  4. Känn till ET:s ståndpunkter och statistiska fakta i ditt ärende
  5. Du kan bara mista förtroendet en gång
  6. Var helhjärtat för den sak du driver
  7. Ge inte upp