Samarbete ger större genomslagskraft

Finsk Energiindustri rf har ett nära samarbete med en rad internationella organisationer och nätverk. Samarbetet ökar de olika parternas sakkunskap och ger målen en starkare röst till exempel inom EU:s beslutsfattande. 

Både experter från Finsk Energiindustri rf och representanter för medlemsbolagen sitter med i olika internationella arbetsgrupper vars syfte är att formulera ställningstaganden om den nordiska och europeiska energi- och klimatpolitiken som är så enhetliga som möjligt ur energibranschens synvinkel.

kansainvälinen yhteistyö