Tillräckliga arbetskraftsresurser i branschen

Finsk Energiindustri rf:s arbetsmarknadspolitiska intressebevakning har till uppgift att säkerställa att organisationens medlemsföretag nu och i framtiden har tillgång till kvantitativt och kvalitativt tillräckliga arbetskraftsresurser. Arbetskraften måste dessutom stödja företagens lönsamhet och konkurrenskraft med avseende på kostnader och tillgänglighet. 

Finsk Energiindustri har som mål att främja produktiviteten, bland annat genom flexibla och ändamålsenliga arbetstidsarrangemang, samt säkerställa att enhetskostnaderna för arbetet är konkurrenskraftiga. Man vill också se fler lokala avtal, stödja tillgången till arbetskraft, påverka utbildningen inom branschen samt främja arbetssäkerheten och förlänga arbetslivet.  

Finsk Energiindustris kollektivavtal tillämpas i följande branscher:

  • Produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla
  • Överföring, distribution och försäljning av el, fjärrvärme och fjärrkyla
  • Byggande och underhåll av el- och telenät; en del av nätbyggnadsföretagen är medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf

Finsk Energiindustri rf:s medlemsföretag har ca 16 000 anställda, varav ca 14 000 arbetar inom ET:s arbetsmarknadsverksamhet. 

Löneuppgörelser som stöd för branschens konkurrenskraft

För Finsk Energiindustri rf (ET) är det viktigt att kollektivavtalet och löneuppgörelsen stöder medlemsföretagens verksamhetsförutsättningar. Tillämpningen av det nuvarande kollektivavtalet förutsätter kunskaper om ingående av lokala avtal och djärvhet att ta fram nya verksamhetsmodeller. 

ET:s ambition är att inom ramen för kollektivavtalet förhandla fram nya flexibla förfaranden som både arbetsgivaren och den anställda vinner på. Bolagen borde också kunna besluta om sin löneutveckling lokalt utifrån sin produktivitetstillväxt.

För att arbetsmarknaden smidigt och effektivt ska kunna anpassa sig till snabba förändringar i verksamhetssätten krävs det nya och fördomsfria lösningar vid avtalsförhandlingarna. Löneuppgörelsen borde stödja energibolagens konkurrenskraft när den utländska konkurrensen ökar.