shutterstock_282607253

Energiindustris intressebevakning

Finsk Energiindustri rf främjar en långsiktig energi- och klimatpolitik

Lösningar för att främja en hållbar energipolitik

Klimatförändringen, de stora förändringarna i energipriset samt frågor som rör leveranssäkerhet och försörjningstrygghet har gjort energin till föremål för debatt och beslutsfattande både i Finland och ute i världen. Samtidigt utvecklas tekniken kring energiproduktion och energianvändning snabbt.

De stora förändringsfaktorerna i samband med energi påverkar energibranschens framtid. Branschen måste ha siktet inställt långt in i framtiden för att kunna bedöma hur världen kommer att se ut och hur branschen vill att den ska se ut flera årtionden framåt i tiden.

Syftet med Finsk Energiindustris intressebevakning är att fördomsfritt föra samhället mot en hållbar framtid.


Edunvalvonta osionsivu