Energi och miljö

Produktion och överföring av energi påverkar miljön på olika sätt. En del miljöeffekter är vittgående medan andra är regionala eller lokala. De största bekymren med avseende på miljön är klimatförändringen, krympande naturresurser och minskad biodiversitet samt växande avfallsmängder. Produktionssätten, förbrukningsvanorna och folkmängden inverkar bland annat på i vilken riktning energianvändningen utvecklas.

Energibolagen är verksamma nära människorna och deras vardag. Därför satsar energibranschen på att identifiera miljöpåverkan som orsakas av produktion och överföring. Miljöpåverkan beaktas vid planeringen av såväl befintliga som nya produktionsanläggningar.  

Miljöpåverkan minskas bland annat genom förbättrad reningsteknik och genom övergång till effektivare och klimatvänligare energiproduktion. Effektiv produktion och användning av energi är också en viktig metod för att minska miljöpåverkan.