Konsumenterna och energin

Energifrågor väcker ett allt större intresse hos konsumenterna. Förutom att varje finländare förbrukar energi dagligen har Finsk Energiindustri rf i sin vision också identifierat nya behov som rör konsumenternas energifrågor. Konsumenterna vill i dag ha mer information än tidigare, de är mer upplysta, vill ha information om utsläppen från energiproduktionen och påverka saker som berör dem själva. Energipolitiken har också fått större tyngd i medierna. Finsk Energiindustri tar fram information om branschen och dess framtid som stöd för beslutsfattandet. 

I balken till vänster hittar du information särskilt om konsumenternas energianvändning.