shutterstock_363387998

Basfakta om energibranschen

På de här sidorna finns grundläggande information om energi. Pålitlig energileverans och priset på energi är något som påverkar våra liv varje dag på året.

Energi håller samhällshjulen i rullning

Pålitlig energileverans och priset på energi är något som påverkar våra liv varje dag på året. Finland har lyckats med att bygga upp ett mångsidigt och effektivt energisystem.

Tack vare den mångsidiga produktionsstrukturen är vi inte beroende av en enskild energikälla. Den breda produktionsmixen har också sett till att priset på el och fjärrvärme i Finland är bland de lägsta i Europa i förhållande till köpkraften.

I Finland underhålls och förnyas energiproduktionsanläggningarna och el- och fjärrvärmenäten fortlöpande, och därför är avbrott och störningar sällsynta.

Utgångspunkterna för energibesluten är starkt klimat- och miljöpolitiska. En hållbar energiproduktion med minimerade utsläpp är målet för den finländska energiindustrin.


Perustietoa energia-alasta osion etusivu