Materiaalipankki

Materialbank

Det enda goda är kunskap och det enda onda är okunnighet. -Sokrates

Fjärrvärmeåret 2017

Publicerad: 31.01.2018 Päivitetty: 19.02.2018

Finsk Energiindustri: Koldioxidutsläppen från fjärrvärme på historiskt låg nivå – 2017 ett rekordår även för återvinning av spillvärme

 I fjol var koldioxidutsläppen från fjärrvärme lägre än någonsin under den tid utsläppen har mätts.

 Finsk Energiindustri (ET) som företräder energibranschen har fört statistik över utsläppen i mer än 40 år, sedan 1975. Under det innevarande årtiondet har koldioxidutsläppen från fjärrvärme minskat med hela 26 procent.

 VD Jukka Leskelä på ET betonar att energibolagen har gjort och fortsätter att göra investeringar för att minska användningen av stenkol.

 -   I dag producerar redan 90 procent av fjärrvärmekommunerna sin värme huvudsakligen med inhemska energikällor och 70 procent med förnybara bränslen eller spillvärme.

 -          På alla orter där kol är det huvudsakliga bränslet pågår konkreta åtgärder för att minska användningen. Under 2020-talet har användningen av kol redan blivit marginell, men även efter det kommer kol troligen att förbli ett viktigt försörjningsberedskapsbränsle.

Torven har allt mer ersatts av biomassa. Jämfört med för ett tiotal år sedan har användningen av torv för fjärrvärmeproduktion gått ner med över 30 procent. Den minskade användningen av torv är en delorsak till att koldioxidutsläppen från fjärrvärme har minskat.

 Den färskaste statistiken visar att koldioxidutsläppen från fjärrvärme var 3,6 procent mindre under 2017 än året innan. Utsläppen uppgick till 149 gram per kilowattimme mot 154 gram året innan.

Uppgång för överskottsvärme som kan jämställas med förnybar energi

För ett år sedan slogs också rekord i fråga om återvinning av överskottsvärme. Närmare 10 procent av det totala fjärrvärmebehovet i Finland tillgodosågs genom återvinning av värme från bland annat avloppsvatten och rökgaser.

 -          Utnyttjandet av spillvärme ökar och har blivit en betydande energikälla för fjärrvärme. Nu söker bolagen olika former av spillvärme som kan anslutas till fjärrvärmesystemet, berättar Jukka Leskelä på ET.

 Andelen förnybara bränslen inom fjärrvärmen steg till 36 procent. De mest använda förnybara bränslena inom fjärrvärmeproduktionen var skogsbränslen och träavfall från industrin, vilkas andel var 30 procent.

 -          Spillvärme kan också jämställas med förnybar energi, när utnyttjandet av överskottsvärme minskar användningen av bränslen, påpekar Leskelä.

 Nybyggare föredrar fortsättningsvis fjärrvärme

 Fjärrvärme är fortsättningsvis det populäraste uppvärmningssättet i nybyggen av alla slag. På värmemarknaden för nybyggen steg fjärrvärmens andel i fjol till 66 procent. El och värmepumpar ligger klart efter.

 -          Marknadsandelen visar att byggare och kunder tycker att fjärrvärme är den bäst fungerande uppvärmningsformen i tätorter, till vilka byggverksamheten just nu är koncentrerad, bedömer VD Jukka Leskelä på Finsk Energiindustri.

Fjärrvärmen är också en populär energikälla i befintliga fastigheter: fler kunder konverterar till fjärrvärme än från fjärrvärme till andra uppvärmningsformer. Nyanslutningarna ökade med 1,5 procent från föregående år, eftersom antalet nya fjärrvärmekunder år 2017 var över 2 300. Antalet som bytte bort fjärrvärmen var cirka 160, vilket motsvarar 0,1 procent av alla fjärrvärmekunder.

Mer info

• Verkställande direktör Jukka Leskelä, tfn 050 593 7233, Twitter @JukkaLeskela
• Direktör (Energiproduktion) Jari Kostama, tfn 050 301 1870, @JariKostama
• Expert Mirja Tiitinen, tfn 050 434 6994, @MirjaTiitinen1

 

Filnamn Tillagd
Energy year 2017 - District heat (PPTX) 19.2.2018
Mirja Tiitinen

Mirja Tiitinen
Expert
Energimarknaden
twitter-icon @MirjaTiitinen1

Taina (perhevapaalla 5.12.2017 alk.) Wilhelms

Taina (perhevapaalla 5.12.2017 alk.) Wilhelms
Expert
Energimarknaden

Materialtyp:
Presentationer