Tyttö talvipukeissa

Finsk Energiindustri är med och skapar ett hållbart samhälle

Vårt mål är ett klimatneutralt Finland, i vars nordliga klimat energibehovet och energiproduktionen möts på ett hållbart sätt. Vi når målet med hjälp av långsiktiga och smarta energilösningar.

Presentationer

23.01.2018

Elåret 2017