Vehnän tähkiä

Finsk Energiindustri är med och skapar ett hållbart samhälle

Vårt mål är ett klimatneutralt Finland, i vars nordliga klimat energibehovet och energiproduktionen möts på ett hållbart sätt. Vi når målet med hjälp av långsiktiga och smarta energilösningar.
27.01.2017

Elåret 2016: Elanvändningen vände uppåt

Efter en rad magra år innebar 2016 en vändning i fråga om elanvändningen. Elanvändningen ökade med 3,1 procent, vilket kan ses som ett tecken på ekonomisk uppgång i Finland. Elanvändningen har alltid återspeglat den ekonomiska aktiviteten och gör det fortfarande, även om industrin inte nödvändigtvis är lokomotivet. Så här bedömer Finsk Energiindustri rf:s VD Jukka Leskelä statistikuppgifterna i Elåret 2016.