Energia ja ympäristö

Energian tuotannosta ja siirrosta aiheutuu monenlaisia ympäristövaikutuksia. Niistä osa on vaikutusalueeltaan laajoja, toiset taas alueellisia tai paikallisia. Ympäristön kannalta suurimpia huolenaiheita ovat ilmastonmuutos, luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen sekä jätteiden määrän lisääntyminen. Tuotantotavat, kulutustottumukset ja väestön määrä vaikuttavat muun muassa siihen, mihin suuntaan energiankäyttö kehittyy.

Energiayhtiöt toimivat lähellä ihmisiä ja arkea. Tämän vuoksi energia-ala panostaa tuotannosta ja siirrosta aiheutuvien ympäristövaikutuksien tunnistamiseen. Vaikutukset huomioidaan niin olemassa olevien kuin uusien tuotantolaitosten suunnittelussa.  

Ympäristövaikutuksia vähennetään muun muassa parantamalla puhdistustekniikkaa ja siirtymällä tehokkaampaan ja ilmastoystävällisempään energiatuotantoon. Energian tehokas tuotanto ja käyttö ovat myös tärkeä keino hillitä ympäristövaikutuksia.

Linkit

Ilmastopolitiikka
Bioenergia
Päästökauppa
Ympäristöpooli: Energiateollisuuden omaa ympäristötutkimusta
Ilmastoneutraali energia: Energiateollisuuden ympäristövastuullisuus


Lisätietoja


Materiaalia aiheesta ympäristö

Tiedotteet

28.03.2018

Energiateollisuus: Kivihiilikielto ei tee ilmastopolitiikasta kunnianhimoista – päästökaupassa ala valmis tiukempiin tavoitteisiin

Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) ei näe tarvetta rajoittaa kivihiilen käyttöä erillisellä lainsäädännöllä. Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaisema selvitys osoittaa, että kivihiilen käyttö vähentyy Suomessa marginaaliin ilman erillistä lainsäädäntöä.

Julkaisut

14.03.2018

Päästömittausten epävarmuuspohjat - VTT 2018

Hankkeessa laadittiin mittausepävarmuuden laskentapohjat savukaasujen päästömittauksille seuraavien päästöjen osalta; hiukkaset, CO, NOx, O2, SO2 ja HCl.

Suositukset ja ohjeet

12.02.2018

Metsäpolttoaineiden kestävyyden turvaaminen