Energia ja ympäristö

Energian tuotannosta ja siirrosta aiheutuu monenlaisia ympäristövaikutuksia. Niistä osa on vaikutusalueeltaan laajoja, toiset taas alueellisia tai paikallisia. Ympäristön kannalta suurimpia huolenaiheita ovat ilmastonmuutos, luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen sekä jätteiden määrän lisääntyminen. Tuotantotavat, kulutustottumukset ja väestön määrä vaikuttavat muun muassa siihen, mihin suuntaan energiankäyttö kehittyy.

Energiayhtiöt toimivat lähellä ihmisiä ja arkea. Tämän vuoksi energia-ala panostaa tuotannosta ja siirrosta aiheutuvien ympäristövaikutuksien tunnistamiseen. Vaikutukset huomioidaan niin olemassa olevien kuin uusien tuotantolaitosten suunnittelussa.  

Ympäristövaikutuksia vähennetään muun muassa parantamalla puhdistustekniikkaa ja siirtymällä tehokkaampaan ja ilmastoystävällisempään energiatuotantoon. Energian tehokas tuotanto ja käyttö ovat myös tärkeä keino hillitä ympäristövaikutuksia.

Linkit

Ilmastopolitiikka
Bioenergia
Päästökauppa
Ympäristöpooli: Energiateollisuuden omaa ympäristötutkimusta
Ilmastoneutraali energia: Energiateollisuuden ympäristövastuullisuus


Lisätietoja

lettohe2
Lettojärvi, Heidi
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: heidi.lettojarvi@energia.fi
Puhelin: +358 9 5305 2206
sirolve
Sirola, Veli-Pekka
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: veli-pekka.sirola@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 303

Materiaalia aiheesta ympäristö

Tiedotteet

27.10.2017

Energiateollisuus: Kalatalousviranomainen vaarantaa toimivan yhteistyön ja esittää kohtuuttomia vaatimuksia energia-alalle

Lapin ELY on tänään jättänyt hakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Iijoen kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta. Energia-alaa edustavan Energiateollisuuden (ET) toimitusjohtaja Jukka Leskelä on tyrmistynyt hakemuksesta.

Julkaisut

12.10.2017

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmien soveltaminen – Novox Oy ja Asianajotoimisto Petri Vesa Oy 2017

Hankkeessa tunnistettiin suurten polttolaitosten BAT-päätelmiin liittyviä tulkinnallisia ja kansallisesti linjattavissa olevia kysymyksiä. Päätelmät jättävät joustavuutta kansalliseen täytäntöönpanoon monin osin, sillä päätelmät eivät ota kantaa IE-direktiivin ja päätelmien yhteensovittamiseen, vaatimusten asettamistapaan laitosten ympäristöluvissa eikä vaatimusten noudattamisen arviointiin. Hankkeen rahoittivat ja hankkeen ohjausryhmässä toimivat ympäristöpooli, ympäristöministeriö ja Metsäteollisuus ry.

Tiedotteet

09.10.2017

Ympäristöministeriön ohje suurten polttolaitosten BAT-päätelmien soveltamisesta tervetullut

Ympäristöministeriö on tänään julkaisut kansallisen ohjeistuksen päätelmien soveltamiseksi suurten polttolaitosten ympäristöluvituksessa.