Verkonrakennus ja palvelut

Sähkö- ja kaukolämpöverkkojen omistajat ostavat energiaverkkojen suunnittelun, rakentamisen, huollon ja kunnossapidon nykyisin suureksi osaksi ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Verkon omistaminen on eriytymässä rakentamisesta ja kunnossapidosta. Myös suurhäiriöiden hoito tehdään tehokkaasti ja joustavasti palveluyhtiöiden voimin. Palveluyritykset tuottavat monenlaisia palveluita energia-alan tarpeisiin. Palveluihin sisältyy esimerkiksi verkon urakointia, asennuksia, tietojärjestelmiä, laitevalmistusta, automaatiota, teollisuusinstallointeja, valvomopalveluita, energianmittausta, koulutusta ja laskutuspalveluja.

Palveluntuotanto on voimakkaimmin kasvava toimiala energiateollisuuden kentässä. Palveluyritykset työllistävät runsaasti energia-alan ammattilaisia joka puolella Suomea. Verkonrakennus- ja palveluntuotantoyhtiöt tekevät paikallisesti tiivistä yhteistyötä ammattioppilaitosten kanssa ja oppisopimuskoulutuksen kautta on saatu erittäin osaavaa ja motivoitunutta nuorta työvoimaa. Myös ulkomaisen työvoiman käyttö voi tulla tarpeelliseksi suurien verkkoinvestointien toteuttamiseksi säädetyssä ajassa.

Yksityisesti omistettujen yritysten ohella monet palveluyritykset ovat kotimaisten energiakonsernien omistuksessa. Monet verkonrakennusyhtiöt huoltavat ja rakentavat sähköverkkojen lisäksi esimerkiksi voimalaitoksia, televerkkoja tai katuvalaistusta. Saman palveluyhtiön asiakkaina voikin energiayhtiöiden lisäksi olla teollisuusyrityksiä ja viestintäverkko-operaattoreita. Kaukolämpöverkkoa rakentavat muutaman valtakunnallisen urakointiliikkeen ohella useat pienehköt paikalliset urakointiyritykset.

Suuret suomalaiset energia-alan palveluyhtiöt toimivat myös muualla Euroopassa, erityisesti pohjoismaissa.


Lisätietoja

JanneKerttula
Kerttula, Janne
Johtaja, palveluntuotanto ja jäsenpalvelut
Sähköpostiosoite: janne.kerttula@energia.fi
twitter-icon @JanneKerttula