Miten tiedottaminen hoidetaan?

Nopealla, riittävällä ja sisällöltään harkitulla tiedottamisella on suuri merkitys sähkökatkotilanteen hoidossa. Ihmisillä on halu ja tarve saada tietoa sähkökatkon syystä ja siitä, miten kauan katko kestää. Jos katko pitkittyy, ihmiset voivat tarvita viranomaisilta toimintaohjeita ja tietoa eri palvelujen järjestämisestä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tiedottamista tarvitaan myös yleisen turvallisuuden tunteen ylläpitämiseksi.

Paine tiedon antamiseen kohdistuu sähkökatkon alkaessa sähköverkkoyhtiöön, jonka alueella katko on. Aiemmista sähkökatkoista saadun kokemuksen mukaan verkkoyhtiön asiakaspalveluun tulee hyvin pian katkon alettua suuri määrä puheluja yhtiön asiakkailta. Linjat ruuhkautuvat, jos puheluiden vastaanottoon ei ole ennalta varattu riittävästi yhteyksiä ja vastaajia. Nykyään verkkoyhtiöt tarjoavat asiakkailleen tekstiviestipalvelun, jolla katkoista tiedotetaan. Palvelun piiriin pääsee ilmoittamalla oman puhelinnumeron verkkoyhtiön nettisivuilla. Näin välttyy ruuhkautuneille linjoille soittamiselta.

Linjojen ruuhkautuminen on ongelma senkin vuoksi, että soittajien joukossa on myös asiakkaita, jotka pystyisivät välittämään tietoa verkon vaurioista suoraan korjaustöistä vastaavalle yhtiölle.

Sähköverkkoyhtiöltä tarvitaan tietoa korjaustöiden etenemisestä koko häiriötilanteen ajan, kunnes tilanne on normalisoitunut. Sähkökatkon aikana kunnalle voi syntyä tarve tiedottaa asukkaille esimerkiksi koulujen ja päiväkotien toiminnasta, vedenjakelusta, laitosten ja vanhusväestön evakuoinneista, joukkoruokailuista tai kuljetuksista.

Tiedottamisen kanavat

Radio on tärkeä kansalaisten tiedonlähde pitkän sähkökatkon aikana. Viranomaisten ja sähköverkkoyhtiöiden kannattaa siksi varmistaa, että ne pystyvät nopeasti jakamaan tietoa katkotilanteessa radion kautta.

Suuret teleyritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa pitkänkin sähkökatkon aikana. Niillä on UPS-laitteet ja varavoimaa, joka turvaa uutistuotannon, muun materiaalin valmistelun ja lähetystoiminnan jatkumisen. HäiriötiedotusYleisradiolla on lakisääteinen velvoite lähettää televisio- ja radio-ohjelmia ja viranomaistiedotteita kaikissa oloissa.

Suomen tietotoimistolla (STT) on varavoimaa päätoimitiloissaan Helsingissä ja polttoainetta vähintään vuorokauden tarpeen verran. Jos polttoaineen saanti on turvattu, STT pystyy toimittamaan omia uutisia sekä välittämään uutisia ja tiedotteita asiakkailleen niin kauan kuin tietoverkot toimivat.

Tietokoneet toimivat hetken aikaan UPS-laitteella, jos kotikoneissa on sellainen. Kannettavalla tietokoneella ja älypuhelimella pääsee internetiin niin kauan kun niiden akuissa riittää virtaa. Monet verkkoyhtiöt käyttävät nykyisin tiedottamisessaan omia nettisivujaan sekä sosiaalista mediaa.

Sanomalehtien ilmestyminen sähkökatkon aikana on kiinni siitä, onko toimituksen työskentely turvattu varavoimalla ja miten hyvin painojen varapainojärjestely toimii. Sanomalehtipainoissa ei pääsääntöisesti ole varavoimaa. Painojen sähkön saantia on useimmissa painoissa turvattu niin, että johdot tulevat kahta eri reittiä pitkiä.

Useimmat sähköverkkoyhtiöt tarjoavat maksutonta tekstiviestipalvelua, joka lähettää asiakkaalle tiedon sähkökatkosta ja sen arvioidusta kestosta. Tekstiviestipalvelun piirissä on suositeltavaa olla. Palveluun voi rekisteröityä esimerkiksi verkkoyhtiön nettisivuilla.

Isojen työpaikkojen kautta on mahdollista antaa tietoa isoille joukolle ihmisiä, joiden mukana se leviää laajasti eri puolille paikkakuntaa. Päiväkotien kautta tavoitetaan suurin osa pienten lasten vanhemmista. Koululaisten mukana voidaan laittaa kotiin tiedotteita.

Kirjallisia tiedotteita ja ohjeita voi viedä paikkoihin, joista ihmiset kriisitilanteessa muutenkin lähtevät etsimään tietoa ja apua. Niitä ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit, kirkko, ostoskeskukset, suuret marketit tai muut kyläkeskukset.

Ohjeita voidaan myös kuuluttaa esimerkiksi poliisin tai pelastusviranomaisten autoista. Linja-autojen kuljettajat voivat kuulutuksilla välittää tietoa matkustajille ja heidän kauttaan omaan asuinympäristöönsä. Joillakin paikkakunnilla on mahdollista kuuluttaa kaikissa paikallisbusseissa yhtä aikaa ohjauskeskuksesta lähetetty viesti.

Jos tilanne on kehittynyt vakavaksi, viesti pitää viedä perille ovelta ovelle. Jos esimerkiksi kunnan oma henkilöstö ei riitä, tiedon levittämisessä voi käyttää hyväksi vapaaehtoisia, järjestöjä, omakotiyhdistyksiä, kyläyhdistyksiä, kaupunginosaseuroja, asukastoimikuntia, asukasaktiiveja jne.