Maankäytössä pyritään minimoimaan haitat maanomistajalle

Energiaverkot on asennettava sinne, missä energiaa tarvitaan. Tavoitteena on aina löytää sellainen paikka, missä johdoista ja putkista aiheutuu maanomistajalle mahdollisimman vähän haittaa ja asentaminen on kustannustehokasta. Ennen sijoittamista tarvitaan maanomistajan lupa. Luvan saaminen perustuu eri alueilla eri lainsäädäntöön. Esimerkiksi yksityisten maanomistajien ja kuntien alueilla lupamenettelyä ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki, maantiealueilla maantielaki ja vesistöjen yhteydessä vesilaki.

Maankäyttö

Yhtiöt pyrkivät yleensä ensisijaisesti tekemään maanomistajan kanssa sopimuksen johtojen ja putkien sijoittamisesta. Tarvittaessa lupa voidaan kuitenkin hakea myös viranomaispäätöksenä esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Tietyillä alueilla kuten maanteillä, tarvitaan aina viranomaisen tekemä sijoittamispäätös.


Julkaisut

Julkaisut

16.02.2017

Yhteinen kunnallistekninen työmaa sopimusmalli

Energiateollisuus, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys ja FiCom ovat yhteistyönä laatineet oheisen uuden yhteisiä kunnallisteknisiä työmaita koskevan sopimusmallin. Se sisältää yleisen toimintamallin sekä hankekohtaisesti tehtävän esimerkkisopimuksen. Energiateollisuus suosittelee jäsenyhtiöitään hyödyntämään uutta mallia, kun yhteisten työmaiden pelisäännöistä sovitaan infra-alan toimijoiden kesken.Johtoaluesopimukset - sopimusmallit

Julkaisut

17.11.2017

Contract template Cables 20171113

Tiedotteet

12.10.2017

Uusi sopimusmalli johtoalueneuvotteluihin

MTK, SLC ja Energiateollisuus ovat julkaisseet uuden sähköjohtojen sijoittamista koskevan sopimuspohjan.


Lisätietoja

niemees
Niemelä, Esa
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: esa.niemela@energia.fi
twitter-icon @EsaNiemela
sirolve
Sirola, Veli-Pekka
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: veli-pekka.sirola@energia.fi

Tiedotteet

14.03.2018

Energiateollisuus: Sähkön- ja lämmöntuotantoa uhkaavan lakon sovittelu alkaa perjantaina

Energia-alan yrityksiä edustava Energiateollisuus (ET) valmistautuu perjantaina alkavaan sähkön- ja lämmöntuotantoa koskevan lakonuhan sovitteluun.

Johtaja Kari Laaksonen ET:stä pitää erittäin huolestuttavana, että jo nelisen kuukautta kestäneissä työehtosopimusneuvotteluissa ei ole päästy ratkaisuun vaan on päädytty sovittelijan pöytään. 

  • Työntekijät ovat palkkansa ansainneet. Energia-alalla työskentelee vastuuntuntoisia ammattilaisia. Ammattiliitoilla sen sijaan on peiliin katsomisen paikka. Nimenomaan Sähköliitto vetää nyt aivan omaa linjaansa.

Laaksonen ihmettelee perusteita yli miljoonalle yksityisen sektorin palkansaajalle kelvanneen yleisen linjan ylittäville palkankorotustavoitteille ja muistuttaa, että palkat ylittävät jo nyt energiateollisuuden työntekijätehtävissä teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden keskiarvon.

  • Energian työntekijät ovat SAK:laisten alojen palkkauksen kärkikastia. Muita toimialoja korkeampia palkankorotuksia ei saisi perustella vain työn tekemättä jättämisen aiheuttamalla vahingolla. Neuvotteluissa onkin käynyt selväksi, että Sähköliitolle ei kelpaa yleinen taso eivätkä yrityskohtaiset erät. Tilanne on tältä osin haastava.

Työehtosopimusneuvotteluja on pitkittänyt myös erimielisyys kilpailukykysopimuksen (kiky) työajan pidennyksen poistamisesta. Käytännössä kyse on työajan lyhentämistä 24 tunnilla.

  • Energia-alan työaika kolmivuorotyössä on tätä nykyä yli viikon lyhyempi kuin muilla aloilla. Tämän lisäksi työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kiky-pidennys on säilynyt kaikissa jo tehdyissä työehtosopimuksissa, myös energia-alan toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden sopimuksissa, Laaksonen huomauttaa.

Sähköliitto sekä Julkisten ja hyvinvointialojen JHL ovat ilmoittaneet aloittavansa energia-alalla kolme vuorokautta kestävän lakon 26. maaliskuuta, jos neuvotteluissa ei saada sitä ennen sopua.

Energiateollisuuden johtaja Kari Laaksonen painottaa, että nykyisessä noususuhdanteessa yritysten ja talouden kasvua tulee tukea kaikin tavoin eikä pyrkiä profiloitumaan sopimisen murtajana.

  • Työntekijöille on esitetty ratkaisua, joka ei sisällä sellaisia työehtosopimuksen muutoksia, joita Sähköliitto voisi pitää heikennyksinä.

Enemmistö energia-alan henkilöstöstä on jo uusien työehtosopimusten piirissä, kun Energiateollisuus on sopinut toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden kanssa yleisen linjan mukaiset 3,2 prosentin korotukset kahdelle vuodelle.

Energia-alan työntekijöiden työehtosopimuksesta on neuvoteltu marraskuusta lähtien. Neuvottelupöydässä ovat osapuolina myös Palvelualojen työnantajat Palta ja Julkisten hyvinvointialojen JHL.

Lisätiedot

Johtaja Kari Laaksonen, p. 050 410 6180

 

Julkaisut

14.03.2018

Päästömittausten epävarmuuspohjat - VTT 2018

Hankkeessa laadittiin mittausepävarmuuden laskentapohjat savukaasujen päästömittauksille seuraavien päästöjen osalta; hiukkaset, CO, NOx, O2, SO2 ja HCl.

Hankkeessa muodostettiin yhtenäiset ja läpinäkyvät käytännöt epävarmuuden laskentaan ja ilmoittamiseen mittausraporteissa. Laskentapohjat ovat päästömittaajien käytössä. Lisäksi hanke selkeyttää tulosten arviointia myös toiminnanharjoittajien ja viranomaisten näkökulmasta.

Hanketta rahoittivat VTT, YM, useat päästömittauslaboratoriot sekä ympäristöpooli ja eräät muut toiminnanharjoittajat tai heidän edustajat.

 

Lisätietoja:
Heidi Lettojärvi
heidi.lettojarvi@energia.fi
050 595 7705