Maankäytössä pyritään minimoimaan haitat maanomistajalle

Energiaverkot on asennettava sinne, missä energiaa tarvitaan. Tavoitteena on aina löytää sellainen paikka, missä johdoista ja putkista aiheutuu maanomistajalle mahdollisimman vähän haittaa ja asentaminen on kustannustehokasta. Ennen sijoittamista tarvitaan maanomistajan lupa. Luvan saaminen perustuu eri alueilla eri lainsäädäntöön. Esimerkiksi yksityisten maanomistajien ja kuntien alueilla lupamenettelyä ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki, maantiealueilla maantielaki ja vesistöjen yhteydessä vesilaki.

Maankäyttö

Yhtiöt pyrkivät yleensä ensisijaisesti tekemään maanomistajan kanssa sopimuksen johtojen ja putkien sijoittamisesta. Tarvittaessa lupa voidaan kuitenkin hakea myös viranomaispäätöksenä esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Tietyillä alueilla kuten maanteillä, tarvitaan aina viranomaisen tekemä sijoittamispäätös.


Julkaisut

Julkaisut

16.02.2017

Yhteinen kunnallistekninen työmaa sopimusmalli

Energiateollisuus, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys ja FiCom ovat yhteistyönä laatineet oheisen uuden yhteisiä kunnallisteknisiä työmaita koskevan sopimusmallin. Se sisältää yleisen toimintamallin sekä hankekohtaisesti tehtävän esimerkkisopimuksen. Energiateollisuus suosittelee jäsenyhtiöitään hyödyntämään uutta mallia, kun yhteisten työmaiden pelisäännöistä sovitaan infra-alan toimijoiden kesken.Johtoaluesopimukset - sopimusmallit

Julkaisut

17.11.2017

Contract template Cables 20171113

Tiedotteet

12.10.2017

Uusi sopimusmalli johtoalueneuvotteluihin

MTK, SLC ja Energiateollisuus ovat julkaisseet uuden sähköjohtojen sijoittamista koskevan sopimuspohjan.


Lisätietoja

niemees
Niemelä, Esa
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: esa.niemela@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 117
sirolve
Sirola, Veli-Pekka
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: veli-pekka.sirola@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 303

Suositukset ja ohjeet

07.12.2017

Jäsenmaksulaskuri 2018

Suositukset ja ohjeet

07.12.2017

Jäsenmaksuperuste 2018

Esitykset

06.12.2017

Kaukolämpö 2016 graafeina

Tilastot

06.12.2017

Kaukolämpötilasto