Maankäytössä pyritään minimoimaan haitat maanomistajalle

Energiaverkot on asennettava sinne, missä energiaa tarvitaan. Tavoitteena on aina löytää sellainen paikka, missä johdoista ja putkista aiheutuu maanomistajalle mahdollisimman vähän haittaa ja asentaminen on kustannustehokasta. Ennen sijoittamista tarvitaan maanomistajan lupa. Luvan saaminen perustuu eri alueilla eri lainsäädäntöön. Esimerkiksi yksityisten maanomistajien ja kuntien alueilla lupamenettelyä ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki, maantiealueilla maantielaki ja vesistöjen yhteydessä vesilaki.

Maankäyttö

Yhtiöt pyrkivät yleensä ensisijaisesti tekemään maanomistajan kanssa sopimuksen johtojen ja putkien sijoittamisesta. Tarvittaessa lupa voidaan kuitenkin hakea myös viranomaispäätöksenä esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Tietyillä alueilla kuten maanteillä, tarvitaan aina viranomaisen tekemä sijoittamispäätös.Julkaisut

Julkaisut

16.02.2017

Yhteinen kunnallistekninen työmaa sopimusmalli

Energiateollisuus, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys ja FiCom ovat yhteistyönä laatineet oheisen uuden yhteisiä kunnallisteknisiä työmaita koskevan sopimusmallin. Se sisältää yleisen toimintamallin sekä hankekohtaisesti tehtävän esimerkkisopimuksen. Energiateollisuus suosittelee jäsenyhtiöitään hyödyntämään uutta mallia, kun yhteisten työmaiden pelisäännöistä sovitaan infra-alan toimijoiden kesken.Lisätietoja


Tilastot

14.11.2018

Sähkön kuukausitilasto

Energiateollisuus ry julkaisee kuukausittain sähkön kuukausitilaston, joka sisältää ennakkotietoa kuluvan vuoden sähkön hankinnasta ja käytöstä.


Kuukausitilaston yhteydessä julkaistaan myös tietoa sähköntuotannon polttoaineista ja CO2-päästöistä, lämpötilakorjatusta sähkönkulutuksesta sekä kooste sähköntuotannosta, tuonnista ja viennistä sekä kuukausi- että viikkotasolla.

Tiedotteet

09.11.2018

Energiateollisuus ry hakee EU-harjoittelijaa Brysseliin

Haemme nyt korkeakouluharjoittelijaa EU-edunvalvonnan tueksi yhteispohjoismaiselle energiatoimistolle Brysseliin.

Energiateollisuus ry (ET) on jäsenyhtiöidensä elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontaorganisaatio, jolla on toimistot sekä Helsingissä että Brysselissä. ET:n tavoite on tehdä vaikuttavaa ja ennakoivaa edunvalvontaa EU-asioissa. Pyrimme edistämään selkeää ohjausympäristöä, jossa kaikki yritykset ja teknologiat kilpailevat markkinoilla samoilla, reiluilla säännöillä alan siirtyessä ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen. Ajankohtaisia asioita ovat mm. EU:n pitkän aikavälin päästövähennysstrategia, sähkömarkkinasääntöjen viimeistely, lähestyvät EU-vaalit sekä Suomen puheenjohtajuuskausi.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu

·        Tiedonkeruu EU-lainsäädäntöhankkeista, niiden käsittelyvaiheista ja sidosryhmien toimista

·        ET:n jäsenviestintä EU-asioissa

·        Vaikuttajatapaamisten järjestäminen ja taustoittaminen

·        Energia-aiheisten tapahtumien seuraaminen ja raportointi

·        Sidosryhmätilaisuuksien järjestäminen

·        Yhteydenpito ET:n kumppaneiden kanssa

·        Pohjoismaisen energiatoimiston työhön ja järjestelyihin osallistuminen

 

Etsimme aktiivista, itseohjautuvaa ja huolellista henkilöä, jolla tulisi olla

·        EU:n päätöksenteon ja toimielinten tuntemusta

·        kiinnostusta edunvalvontaan ja vaikuttajaviestintään

·        ymmärrystä energia-asioista ja energiapolitiikasta

 

Harjoittelija voi olla esimerkiksi energiatekniikan, oikeustieteen, valtiotieteen, kauppatieteen tai taloustieteen opiskelija. Palkkaus määräytyy opintojen valmiusasteen perusteella. ET tarjoaa harjoittelijalle asunnon Brysselissä. Työpaikka sijaitsee pohjoismaisten energiajärjestöjen toimistossa osoitteessa Nordic Energy Office, Rue de la Loi 227, Bryssel.

Harjoitteluaika on tammikuu-kesäkuu 2019 tai sopimuksen mukaan.

Hakemuksen ja CV:n pyydämme lähettämään viimeistään 25.11.2018 osoitteeseen office@energia.fi otsikolla ”EU-harjoitteluhakemus”

Lisätiedot joona.turtiainen@energia.fi tai puhelimitse 19.11. ja 20.1. klo 14-16 Brysselin aikaa: EU-edunvalvonnan päällikkö Joona Turtiainen, puh. +32 479 404 495.

Tilastot

09.11.2018

Kaukolämmön hintatilasto