Maankäytössä pyritään minimoimaan haitat maanomistajalle

Energiaverkot on asennettava sinne, missä energiaa tarvitaan. Tavoitteena on aina löytää sellainen paikka, missä johdoista ja putkista aiheutuu maanomistajalle mahdollisimman vähän haittaa ja asentaminen on kustannustehokasta. Ennen sijoittamista tarvitaan maanomistajan lupa. Luvan saaminen perustuu eri alueilla eri lainsäädäntöön. Esimerkiksi yksityisten maanomistajien ja kuntien alueilla lupamenettelyä ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki, maantiealueilla maantielaki ja vesistöjen yhteydessä vesilaki.

Maankäyttö

Yhtiöt pyrkivät yleensä ensisijaisesti tekemään maanomistajan kanssa sopimuksen johtojen ja putkien sijoittamisesta. Tarvittaessa lupa voidaan kuitenkin hakea myös viranomaispäätöksenä esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Tietyillä alueilla kuten maanteillä, tarvitaan aina viranomaisen tekemä sijoittamispäätös.Julkaisut

Julkaisut

16.02.2017

Yhteinen kunnallistekninen työmaa sopimusmalli

Energiateollisuus, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys ja FiCom ovat yhteistyönä laatineet oheisen uuden yhteisiä kunnallisteknisiä työmaita koskevan sopimusmallin. Se sisältää yleisen toimintamallin sekä hankekohtaisesti tehtävän esimerkkisopimuksen. Energiateollisuus suosittelee jäsenyhtiöitään hyödyntämään uutta mallia, kun yhteisten työmaiden pelisäännöistä sovitaan infra-alan toimijoiden kesken.Lisätietoja


Tiedotteet

21.09.2018

Energiateollisuus vahvistaa edunvalvontaansa ja laajentaa kaasumarkkinoihin – Suomessa markkinat avautuvat kilpailulle vuonna 2020

Energiateollisuuden (ET) hallitus on päättänyt laajentaa Suomen suurimman energia-alan etujärjestön edunvalvontaa kaasumarkkinoihin.

- Käynnissä oleva energiamurros ja tavoite siirtyä kohti puhtaampaa energiajärjestelmää edellyttää, että sähkö-, lämpö- ja kaasuinfrastruktuurit toimivat saumattomasti yhteen. Kaasu on joustava ja vähäpäästöinen polttoaine, jonka avulla nopeasti kasvavan tuuli- ja aurinkoenergian vaihteluja voidaan tasapainottaa, sanoo ET:n hallituksen puheenjohtaja ja Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Energiateollisuuden jäsenyrityksistä useat harjoittavat jo nyt kaasuliiketoimintaa ja noin parikymmentä yritystä käyttää kaasua osana kaukolämmön tuotantoaan.

Toimitusjohtaja Jukka Leskelä ET:stä painottaa, että Energiateollisuus pyrkii etujärjestönä edistämään sellaista energiatalouden kokonaisuutta, joka luo liiketaloudelliset ja yhteiskunnalliset mahdollisuudet käyttää kaikkia ja kulloinkin parhaita energianlähteitä siirryttäessä ilmastoneutraaliin energiantuotantoon.

- Energia-alalle on tärkeää, että Suomessa vuoden 2020 alussa kilpailulle avautuvat kaasumarkkinat saadaan toimimaan hyvin liittyessämme ensin Baltian ja sitten Manner-Euroopan kaasumarkkinoihin. Maa- ja biokaasun merkityksen energianlähteinä arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa myös Suomessa, Leskelä sanoo.

ET vahvistaa kaasuedunvalvontaansa rekrytoinnilla. Myös yhteistyö Suomen kaasuyhdistyksen kanssa jatkuu.

Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä, p. 050 593 7233
Twitter @JukkaLeskela


Lausunnot ja kannanotot

19.09.2018

Finnish Energy on EU climate and Energy policy beyond 2030

Finnish Energy has put together five recommendations for next steps in EU's climate and energy policy.

With the 2020 targets mostly reached and 2030 policy framework almost finalised, it is time to look at the big picture again. There will be opportunities to continue on the ambitious path of decarbonisation and further integration of the European energy markets. We look forward to discussing the climate and energy agenda of the next five years of policy making.

Tilastot

19.09.2018

Sähkön kuukausitilasto

Energiateollisuus ry julkaisee kuukausittain sähkön kuukausitilaston, joka sisältää ennakkotietoa kuluvan vuoden sähkön hankinnasta ja käytöstä.


Kuukausitilaston yhteydessä julkaistaan myös tietoa sähköntuotannon polttoaineista ja CO2-päästöistä, lämpötilakorjatusta sähkönkulutuksesta sekä kooste sähköntuotannosta, tuonnista ja viennistä sekä kuukausi- että viikkotasolla.

Esitykset

17.09.2018

Kaukolämpö 2017 graafeina


Tilastot

17.09.2018

Kaukolämpötilasto