Kaukolämpöverkkoja lähes 15 000 km

Kaukolämpöverkoissa siirretään tuotantolaitoksilla tuotettu lämpöenergia asiakkaille kuumana vetenä suljetussa kaksiputkisessa (meno- ja paluuputki) kaukolämpöverkossa. Taloon tulevassa menoputkessa kiertävä kaukolämpövesi luovuttaa lämpöä asiakkaille lämmönsiirtimien välityksellä ja palaa jäähtyneenä paluuputkessa takaisin tuotantolaitokseen uudelleen lämmitettäväksi. Kaukolämpövesi ei kierrä talojen lämmitysverkossa. Menoputkessa kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee sään mukaan 65 ja 115 ºC välillä ja paluuputkessa yleensä 40 ja 60 °C välillä.

Kaukolämpövesi on käsitelty mekaanisten epäpuhtauksien ja hapen poistamiseksi ja putken sisäpuolisen korroosion estämiseksi ja usein se on myös värjätty mahdollisten vuotojen paikantamiseksi. Veden vihertäväksi muuttava väriaine ei ole terveydelle eikä ympäristölle vaarallista.

Kaukolämpöjohdot asennetaan yleensä 0,5–1 m syvyyteen maahan katujen, jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien alle tai puistomaalle, isot johdot joskus myös tunneleihin. Johdot on lämpöeristetty tehokkaasti. Johtojen siirtämästä energiasta Suomessa kuluu jakeluverkon lämpöhäviöihin 8−9 prosenttia, isoimpien kaupunkien verkoissa 5−8 ja harvemmin asuttujen pienten taajamien verkoissa 10−15 prosenttia.

Kaukolämpöverkon kokonaispituus Suomessa vuoden 2015 lopussa oli noin 14600 km. Virtausputken halkaisija vaihtelee pientalojen liittymisjohtojen 20 mm:stä Helsingin Vuosaaren voimalaitokselta lähteviin 1000 mm:n putkiin. Kaupungeissa ja muissa suuremmissa taajamissa verkot kattavat käytännössä koko kaukolämmitykseen taloudellisesti liitettävissä olevan alueen. Vuosittain verkon pituus kasvaa 250−500 km pääasiassa olemassa olevan verkon täydennysrakentamisena ja uusien rakennusten kaukolämpöverkkoon liittämisenä. Vanhoja johtoja saneerataan vuosittain noin 50-70 km.

Nykyisin rakennettavat kaukolämpöjohdot ovat oheisten kuvien mukaisia ns. kiinnivaahdotettuja johtoja, joissa teräksisen virtausputken ja muovisen suojaputken välissä oleva uretaanieristys kiinnittää rakenteen yhdeksi tehdasvalmisteiseksi kokonaisuudeksi. Meno- ja paluuputki voivat olla saman tai kumpikin erillisen suojaputken sisällä. Edellinen rakenne soveltuu käytettäväksi pienissä ja keskisuurissa johdoissa 200 mm virtausputkikokoon asti, jälkimmäinen sekä isoissa että pienissä johdoissa. Näiden johtojen käyttöikä on pitkä, jopa 100 vuotta.

putkia

putket


Lisätietoja

sirolve
Sirola, Veli-Pekka
Sähköpostiosoite: veli-pekka.sirola@energia.fi
Lisätietoja:
Kaukolämmön ja maakaasun jakelu ja verkot, standardointi ja kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus