Kaukolämmön keskeytykset ovat harvinaisia

Kaukolämmöntoimituksen keskeytykset aiheutuvat järjestelmän häiriöistä ja niiden korjauksesta, mutta myös verkon suunnitelmallisesta saneerauksesta, uusien asiakkaiden liittämistöistä tai esimerkiksi kadunrakennuksen edellyttämistä johtojen siirroista toiseen paikkaan.

Aika ajoin yksittäinen laajempi kaukolämmön toimituskatkos jossain päin Suomea saa huomiota. Isossa kuvassa kaukolämmön toimitusvarmuus on kuitenkin huippuluokkaa. Kaukolämpöasiakkaan lämmöntoimitus on Energiateollisuus ry:n keräämien keskeytystietojen mukaan keskeytyneenä keskimäärin vain alle 2 tuntia vuodessa ja toimitusvarmuus siten lähes 100 prosenttia. Pelkästään kaukolämpöjärjestelmän häiriötilanteista, kuten jakeluverkon vaurioista ja tuotantokatkoksista, johtuvien keskeytysten aiheuttama keskimääräinen keskeytysaika on noin puolet eli alle tunnin vuodessa.

Vajaa puolet keskeytyksistä on ajoittunut tai on saatu siirrettyä lämmityskauden ulkopuolelle, loppukevään ja alkusyksyn väliseen aikaan.

Äkillisiä, suunnittelemattomia keskeytyksiä oli vähän. Vaikutusalueen asiakkaille ilmoitetaan etukäteen keskeytyksestä noin 90 prosentissa tapauksista.

Korkea toimitusvarmuus on järjestelmän rakentamisen laadunvarmistuksen sekä systemaattisen kunnossapidon, ennakkohuollon ja saneerauksen ansiota. Kaukolämpöverkot ovat vielä suhteellisen nuoria, noin puolet johdoista on rakennettu viimeisen 20 vuoden aikana ja vanhimmat johdot ovat 50…60 vuoden ikäisiä. Saneerausvelkaa ei kaukolämpöverkoissa juurikaan ole. Verkon kunto sekä saneeraustarve on varsin hyvin hallinnassa. Verkkojen tilaa seurataan ja luokitellaan muun muassa verkon lämpökamerakuvauksilla sekä systemaattisella vika- ja käyttökeskeytysseurannalla.

Toimitusvarmuutta parantaa myös se, että useimmat kaukolämpöverkot ovat silmukoituja, jolloin lämpöä voidaan toimittaa asiakkaalle kahdesta eri suunnasta. Vika- ja korjaustilanteissa alue erotetaan sulkuventtiilein muusta verkosta ja lämmöntoimitusta alueen ulkopuolisille asiakkaille voidaan katkeamatta jatkaa toista kautta. Verkon uudet haaralinjat ja asiakasliittymät puolestaan tehdään yleensä menetelmällä, joka sallii verkon häiriintymättömän toiminnan työn aikana.

Yksittäinen keskeytys koskee yleensä vain pientä osaa yrityksen kaukolämpöasiakkaista. Suuri osa asiakkaista ei vuoden aikana koe lainkaan keskeytyksiä.

Alla olevasta kuvasta ilmenee kaukolämpöasiakkaan keskimääräinen vuotuinen kokonaiskeskeytysaika vuosina 2007–2015.

Kaukolämmön keskeytykset
Lue vinkit kaukolämmönjakelun keskeytymisen varalle täältä.

Lisätietoja

sirolve
Sirola, Veli-Pekka
Sähköpostiosoite: veli-pekka.sirola@energia.fi
Lisätietoja:
Kaukolämmön ja maakaasun jakelu ja verkot, standardointi ja kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus