Energiaverkot Suomen selkärankana 

Suomen sähkö- ja kaukolämpöverkoissa sekä maakaasuputkissa siirtyy jatkuvasti huomattava määrä energiaa. Sähköverkkoa Suomessa on yhteensä runsaat 400 000 kilometriä, kaukolämpöverkkoa vajaat 
15 000 kilometriä ja maakaasuputkea noin 1 800 kilometriä.

Sähköverkon tehtävänä on siirtää voimaloissa tuotettu sähkö sähkönkäyttäjille. Suomessa on yli kolme miljoona sähkönkäyttäjää ja satoja sähköä tuottavia voimalaitoksia. Lisäksi Suomesta on sähköyhteyksiä Ruotsiin, Norjaan, Venäjälle ja Viroon. Suomen sähköverkko on osa eurooppalaista sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoita.

1960-luvun lopussa valtaosa Suomesta ja 1980-luvulle tultaessa koko Suomi oli sähköistetty. Parhaillaan sähköverkkoon investoidaan voimakkaasti. 2020-luvun loppuun mennessä kokonaisinvestoinnit yltävät yli 8 miljardiin euroon. Käytännössä jakeluverkot rakennetaan suurelta osin uudestaan. Samalla verkon rakenne muuttuu, kun ilmajohdoista siirrytään maakaapeleihin.

Kaukolämpöjohdot koostuvat menoputkesta ja paluuputkesta. Menoputkessa lämpö siirtyy tuotantolaitokselta asiakkaille ja paluuputkessa asiakkailla jäähtynyt kaukolämpövesi palautuu tuotantolaitokselle uudelleen lämmitettäväksi.

Kaukolämpöverkkoa on rakennettu Suomessa kaikkiin kaupunkeihin ja isompiin taajamiin. Vuosittain verkkoa rakennetaan lisää 250 - 500 kilometriä. Lämmön toimitusvarmuus on lähes 100 prosenttia, keskimäärin asiakkaan lämmöntoimitus on keskeytyneenä alle 2 tuntia vuodessa.


Materiaalia energiaverkoista

Tiedotteet

16.02.2017

Sähköverkkoyhtiöt varautuvat ylijäämillä sähköverkon uudistamisen investointeihin

Energiavirasto julkaisi tänään jakeluverkkoyhtiöiden tuoton yli- ja alijäämät 2015 päättyneeltä valvontajaksolta. Kolmannella valvontajaksolla jakeluverkkoyhtiöt olivat yhteensä 115 miljoonaa euroa ylijäämäisiä. Tällä ylijäämällä verkkoyhtiöt ovat varautuneet mittaviin sähköverkkoinvestointeihin, joilla vastataan sähkömarkkinalain toimitusvarmuustavoitteisiin. Suomessa toimii noin 80 verkkoyhtiötä, joiden toimintaympäristö ja -tavat vaihtelevat.


Lisätietoja