Kaukolämpö tuotetaan lähellä asiakasta

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto.  Olemme kaukolämmön tuotannon edelläkävijöitä ja kaukolämmön tuotanto on Suomessa väkilukuun suhteutettuna Pohjoismaiden suurinta. Taajamien lämpö tuotetaan paikallisesti lähellä asiakasta. 

Kaukolämmön tuotannossa tavoitellaan hiilineutraalia tulevaisuutta

Kaukolämpö tuotetaan yleensä polttolaitoksissa joko yhdessä sähkön kanssa tai pelkästään lämpönä. Samassa kaukolämpöverkossa on useampia tuotantolaitoksia, jotta lämpöä voidaan tuottaa vuodenajan mukaan vaihtelevaan tarpeeseen. Varakapasiteetilla taataan lämmöntuotanto myös huolto- ja häiriötilanteissa. 

Polttoaineina on paikkakunta- ja tuotantolaitoskohtaisesti puu tai muu biomassa, kivihiili, maakaasu, turve, jäte tai öljy. Polttoaineen valinnassa on huomioitava toimitusvarmuus, kokonaistaloudellisuus ja ympäristövaikutukset. Vain ajoittain käytettävien tuotantolaitosten polttoainevalinnassa varastoitavuus on tärkeää. Hiilineutraalia lämmöntuotantoa tavoiteltaessa fossiilisten polttoaineiden osuus pienentyy. Puun ja muiden biomassojen osuus kaukolämmön tuotannon polttoaineista on jo noin kolmannes. Monessa kunnassa kaukolämpö tuotetaan kokonaan kotimaisilla polttoaineilla.

Kartta_tuotantolaitokset_2015
Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet karttapohjalla

Uusina kaukolämmön tuotantotapoina yleistyvät erilaiset lämpöpumput sekä ns. hybridiratkaisut, joissa ainakin osa kaukolämmöstä tuotetaan muilla kuin polttoon perustuvilla ratkaisuilla. Teollisuuden ylijäämälämpöä ja esimerkiksi jätevesien lämpöjä voidaan hyödyntää lämpöpumppujen avulla kaukolämmöksi. Lämmitystä ja jäähdytystä yhdistävät tuotantoratkaisut tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaukolämmöntuotantoon. Kaukolämmöntuotannon kehityssuuntina kiinnostavat mm. aurinkolämpö, ns. kaksisuuntainen kaukolämpö ja perinteistä matalampien lämpötilatasojen hyödyntäminen. Alalla seurataan mielenkiinnolla syvältä maankuoresta saatavan geotermisen lämmön sekä lämmön kausivarastoinnin mahdollisuuksia. 

Kaukolämpöjärjestelmässä voidaan laajamittaisesti siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa sitä mukaa, kun lämmöntuotantoa muutetaan uusiutuvaan energiaan perustuvaksi.


Lisätietoja