Sanomaliikenne tiedonvaihtovälineenä

Keskeinen osa sähkön vähittäismarkkinoiden toimivuutta on sujuva ja pitkälle automatisoitu toimijoiden välinen sähköinen tiedonvaihto, eli sanomaliikenne. Vähittäismarkkinoiden prosessien kehityksestä sekä menettelyohjeiden ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä, joka koostuu sähkönmyyjien ja verkonhaltijoiden edustajista. Suuri osa kehitysideoista lähtee liikkeelle alan toimijoiden esittämien kysymysten ja toivomusten pohjalta. Kehitysryhmä on myös aktiivisesti mukana vähittäismarkkinoiden toimintaan liittyvien koulutusten järjestämisessä, josta hyvänä esimerkkinä ovat suuren suosion saavuttaneet vuosittain järjestettävät EDI-käyttäjäpäivät sekä sähkön vähittäismarkkinatutkinto.

Energiateollisuus ry:n EDI-sivut on kaikille avoin vähittäismarkkinoiden toimintaan ja tiedonvaihtoon keskittyvä tiedonvälityskanava. On tärkeää, että kaikilla toimijoilla on jatkuvasti käytössään ajan tasalla oleva menettelytapaohjeistus, joka löytyy helposti näiltä sivuilta. Ohjeistuksen ja suositusten lisäksi EDI-sivuilta löytyy kehitysryhmän kokoonpano ja kokousmuistiot, joita seuraamalla saa ajantasaista tietoa vähittäismarkkinoilla tapahtuvasta kehityksestä sekä tuoreimmista tiedonvaihtoa ja menettelytapoja koskevista linjauksista. Kehitysryhmän sihteerin ja jäsenten kautta ryhmälle on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja toiveita, joihin ryhmä pyrkii mahdollisuuksien mukaan aina vastaamaan.


Lisätietoja

heiniri
Heinimäki, Riina
Sähköpostiosoite: riina.heinimaki@energia.fi
Lisätietoja:
Energiayhtiöiden asiakkuus ja palvelut sekä sopimusehdot, sähkön vähittäismarkkinat, asiakkuustoimikunnan sihteeri
lehtoin
Lehto, Ina
Sähköpostiosoite: ina.lehto@energia.fi
Lisätietoja:
Kulutuksen ja tuotannon liittäminen sähköverkkoon, sähköenergian mittaus ja laatu, sähköverkon sopimusehdot