Lähtökohtana markkinaehtoisuus

Energiamarkkinat käsitetään maailmanlaajuisesti ennen kaikkea kansainvälisenä öljykauppana. Myös EU:n energiamarkkinoita leimaavat polttoaineet, etenkin maakaasu, jonka tuonnista unioni on riippuvainen. Maakaasun ohella EU pyrkii sähkön sisämarkkinoihin niin, että sähkö voi liikkua vapaasti jäsenmaasta toiseen.  Toistaiseksi kehitys on edennyt alueellisiin markkinoihin, joista Suomi kuuluu EU:n edistyneimpään, pohjoismaiseen sähkömarkkina-alueeseen.

Sähkömarkkinalaissa sähkön tuotanto ja myynti on säädetty vapaaksi liiketoiminnaksi. Markkinaehtoisuus ja kilpailun edistäminen olivatkin lähtökohtana, kun Euroopan maat ryhtyivät vapauttamaan aiemmin suljettuja sähkömarkkinoitaan 1990-luvulla. Sitä vastoin monopolina toimiva sähkön siirto on yhä säänneltyä toimintaa, jota valvoo kussakin EU-maassa kansallinen viranomainen, Suomessa Energiavirasto.

Osa energiamarkkinoista koostuu lämmitysmarkkinoista, joiden merkitystä päästövähennys- ja energiatehokkuusmielessä on alettu ymmärtää EU:ssakin aiempaa paremmin.  Suomessa yleisin lämmitysmuoto on kaukolämpö, jonka osuus markkinoista on 47 prosenttia. Määräävässä markkina-asemassa olevaa kaukolämpöä ei säädellä Suomessa lailla.   


Lisätietoja


Materiaalia energiamarkkinoista