Osaajaksi energia-alalle

Energiayhtiöissä palkataan vuosittain noin 800 uutta osajaa eläkkeelle siirtyvien tilalle. Samanaikaisesti teknologinen kehitys haastaa vanhaa energiaosaamista ja työtehtäviä muokataan uuteen liiketoimintaan paremmin sopiviksi. Muutos on nopea ja osaavan työvoiman varmistaminen edellyttää ketterää koulutusjärjestelmää, joustavia tutkintorakenteita, työssä tapahtuvan kouluttautumisen uusia käytäntöjä sekä tiivistä yhteistyötä paikallisten koulutuksen järjestäjien kanssa.

osaava työvoima
Alan yritykset tarvitsevat osaajia kaikentyyppisiin tehtäviin ja kaikissa henkilöstöryhmissä

Energia-alan työtehtävät ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia. Työtä tarjoavat mm. voimalaitokset, sähkö- ja kaukolämpöyhtiöt, energian myyntiin, jakeluun sekä siirtoon keskittyneet yritykset, laitetoimittajat sekä verkostourakointiyhtiöt. Lisäksi energia-alan ammattilaisia työskentelee julkishallinnon, viranomaistahojen, energia-alan järjestöjen ja muiden sidosryhmien palveluksessa. Energiaa tuotetaan ja käytetään paikallisesti, siksi energia-alalla on työpaikkoja joka puolella Suomea.

Oletko parhaillaan miettimässä, mitä tekisit peruskoulun tai tutkinnon suorittamisen jälkeen? Millainen koulutus johtaisi kiinnostavalle alalle ja kiinnostaviin tehtäviin? 

Energia-alan koulutusta ja työllistymisvaihtoehtoja esitellään tarkemmin Energiamaailma-sivuilla
Katso myös teekkarien vastauksia kysymyksiin, miksi kannattaa opiskella energiatekniikkaa ja miksi hakeutua alalle töihin
Energisiä harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja

Energiayritykset tarjoavat suhdanteista riippumatta tunnollisesti kesätyöpaikkoja koululaisille ja opiskelijoille. Kesätyöt ovat erinomainen mahdollisuus tutustuttaa nuoria alaan sekä tarjota samalla tärkeää työelämkokemusta ammatinvalinnan pohjaksi. Yrityksiin palkataan joka vuosi keskimäärin 14 nuorta/yritys.

Erilaiset opiskeluihin liittyvät työssäoppimisjaksot, harjoittelut tai opiskeluihin liittyvät lopputyöt ovat kesätöiden ohella merkittävä väylä paikantaa uusia osaajia alalle. Kannattaakin rohkeasti lähestyä mahdollisesti kiinnostavaa yritystä ja olla aktiivinen yhteistyön käynnistämiseksi. 

Lista Energiateollisuuden jäsenyrityksistä löytyy tästä linkistä.

Vieraile energiayhtiössä

Energia-alaan ja ammatteihin voi tutustua sopimalla ryhmävierailusta oman paikkakunnan energiayhtiöön. Jäsenyhtiöt tekevät aktiivisesti oppilaitosyhteistyötä muun muassa energiansäästöviikon (viikko 41) yhteydessä. Lisätietoja viikon tapahtumista tästä linkistä.

Syksyisin toteutetaan myös 9-luokkalaisille vierailuja mm. voimalaitoskohtaisiin Uudellamaalla ja Länsi-Suomessa. Vierailuja voi varata EnergiaaSuomessa –sivuston kautta, josta saa myös lisätietoja tarjolla olevista kohteista ja aikatauluista. 


Materiaalia osaavasta työvoimasta


Lisätietoja