Merkittävä paikallinen työllistäjä

Energiateollisuus ry:n  jäsenyritysten palveluksessa työskentelee noin 16 000 henkilöä, joista ET:n työmarkkinatoiminnan piirissä on noin 14 000. Yhdessä alihankkija- ja yhteistyökumppaniensa kanssa energiayhtiöt ovatkin merkittäviä paikallisia työllistäjiä. 

Noin kaksi kolmasosaa jäsenyhtiöiden henkilöstöstä on toimihenkilöitä tai ylempiä toimihenkilöitä. He työskentevät erilaisissa suunnitteluun, tutkimukseen, asiakaspalveluun ja johtamiseen liittyvissä tehtävissä.  Noin yksi kolmasosa henkilöstöstä on työntekijöitä, jotka vastaavat vahvaa ammattillista osaamista vaativista asennuksista, kunnossapidosta ja huollosta. Valtaosa henkilöstöstä on suorittanut joko ammatillisen perustutkinnon tai opistotaustaisen teknikon, amk-insinöörin tai DI-tutkinnon. 

koulutustaustat jukalle (002)
Lähde: ET:n jäsenkysely
koulutustaustat jukalle (001)Lähde: ET:n jäsenkysely


Teknisenä alana energiateollisuuden henkilöstö on miesvoittoista, mutta naisia on kuitenkin jopa 23 prosenttia. Työsuhteet ovat pääasiassa vakituisia ja kokoaikaisia. Kun osaaja päättää hakeutua energia-alalle töihin, on tyypillistä, että alalla myös pysytään. Yrityksissä myös viihdytään, koska vaihtuuvuus alalla on vähäistä. Rekrytointitarpeita syntyy enimmäkseen eläköitymisten tai uusien liiketoiminta-avausten vuoksi. Alan henkilöstöstä vajaa 40 prosenttia on 50-vuotta tai tätä vanhempia. 

Vaikka energia-ala ja sen asiantuntijatehtävät tulevat kansainvälistymään, työtehtävät eivät jatkossakaan katoa ulkomaille. Energia-alan toimintojen kattaessa koko maan työvoiman tarve kohdistuu monista muista aloista poiketen koko maahan. Alan palkkataso on Suomen teollisuudenalojen kärkipäätä.

Tulevaisuus energia-alalla

Työelämän muutosta ruokkivat internetin, teknologisen kehityksen ja robotiikan hyödyntämisen harppaukset. Suurin osa työstä ja työntekijöistä on jo nyt jatkuvasti yhteydessä globaalisti toisiinsa, töiden tekeminen on ajasta ja paikasta riippumatonta, työ joustaa tekijöidensä mukaan ja monia vaarallisia töitä on voitu koneellistaa. 

Tulevaisuudessa osa perinteisistä työtehtävistä katoaa ja tilalle tulee uusia asiantuntijatehtäviä, jotka keskittyvät vaativaan päättelyyn ja teknologian hyödyntämisen edistämiseen. Töitä on tulevaisuudessakin, mutta niitä tehdään entistä enemmän erilaisissa verkostoissa, työyhteisöistä irrallaan sekä erilaisten älykoneiden rajapinnassa.

Energiateollisuus ry on pohtinut työelämän muutosta Työmarkkinaskenaario 2025 -projektissa. Skenaarioon aineisto on kerätty verkkoaivoriihen, pienryhmätyöskentelyjen sekä erilaisten väliraporttien kommentointikierrosten avulla. 

Työmarkkinaskenaario 2025 sivulta löytyy työn loppuraportti sekä verkkoaivoriihen keskeiset tulokset ja pienryhmätyöskentelyssä tuotetut viisi skenaariota. 


Tutustu myös verkkokurssiimme!

verkkokurssibanneri

Lisätietoja


Materiaalia energia-alasta työnantajana

Julkaisut

14.10.2015

Mistä virtaa? esite

Julkaisut

27.09.2010

Asiantuntijaksi energia-alalle