Tulevaisuuden asiakasratkaisut

Tulevaisuudessa kaukolämpöasiakkaat nauttivat varmasti edelleen kilpailukykyisestä, luotettavasta ja helppokäyttöisestä kaukolämmöstä vaikka järjestelmä, asiakkaiden saama palvelu sekä toimintamallit kehittyvät.

Kaksisuuntainen kaukolämpö on lämmitysmarkkinoille kehitetty toimintamalli, joka mahdollistaa lämpöä käyttävien asiakkaiden ryhtymisen lämmön myyjiksi. Asiakas voi myydä kaukolämpöverkkoon ylimääräisen lämpönsä, jolle hänellä itsellään ei ole käyttöä, tai se voi olla asiakkaan myyntiin tuottamaa lämpöä. Kaksisuuntaisen kaukolämmön liiketoimintamallit, hinnoittelu ja sopimukset ovat useissa yrityksissä kehitysvaiheessa ja toimintaa pilotoidaan. Kaupallisia tuotteita ja ratkaisuja kaksisuuntaiseen kaukolämpöön on jo muutamilla yrityksillä. Mikäli asiakas on kiinnostunut kaksisuuntaisesta kaukolämmöstä, kannattaa olla yhteydessä paikalliseen kaukolämpöyritykseen.

Kaukolämpöasiakkaista suurimmalla osalla on käytössä kaukolämpöyrityksen asentamat älymittarit, joiden keräämää tarkkaa tietoa on enemmän kuin perinteisissä mittareissa. Kerättävä tieto yhdistettynä digitalisaatioon tuo asiakkaille tulevaisuudessa entistä enemmän parempia palveluita. Monet yritykset kehittävät datan analysointiin perustuvia palveluita, ja lämmitysmarkkinoiden edelläkävijäyritykset päättelevät jo nyt mittausdatasta asiakkaiden laitteissa olevia vikoja ja ehtivät kertoa näistä asiakkaalle, ennen kuin tämä itse ehtii edes havaita näitä.

Mittaustiedon, muun asiakastiedon ja asiakkaan toimintaympäristöä kuvaavan tiedon yhdistäminen digitalisaation avulla tulee muuttamaan kaukolämpöasiakkaiden saamaa palvelua tulevaisuudessa. Kaukolämpöyritys ynmmärtää entistä paremmin asiakkaan tarpeita, yritys pystyy tarjoamaan näkemyksiä asiakkaille näiden energiatulevaisuudesta, samalla kun asiakkaat voivat keskittyä enemmän omaan ydinliiketoimintaan tai laadukkaaseen asumiseen.


Lisätietoja

kohopan
Kohopää, Antti
Sähköpostiosoite: antti.kohopaa@energia.fi
Lisätietoja:
Energiverotus, tuet ja tukijärjestelmät, lämmitysmarkkinat ja asiakkuudet, Lämmitysmarkkinat -toimikunnan sihteeri