Kotien sähkönkäytössä merkittäviä eroja

Sähköä kuluu kodeissa laitteiden lisäksi tilojen ja käyttöveden lämmitykseen. Sähkön käyttöön vaikuttaa merkittävästi asumismuoto, lämmitysvalinnat ja varustelutaso. Kaikissa kodeissa sähkön käyttöön voidaan vaikuttaa valitsemalla energiatehokkaimpia laitteita. Laitteille asetetuilla tehokkuusvaatimuksilla on saatu niin televisioiden kuin valaistuksen sähkönkäyttö laskuun. Myös käyttötapamuutoksilla ilman investointeja voidaan saada säästöjä aikaan.

Koneellisen ilmanvaihdon lämmön talteenotto ja lämpöpumput parantavat
energiatehokkuutta. Kokonaisvaikutus on kiinni siitä, mitä energialähdettä ne lämmityksessä korvaavat. Usein korvattava energialähde on muuta kuin sähköä, jolloin näiden energiatehokkaiden ratkaisujen yleistyminen lisää sähkönkäyttöä. Erilaiset lämpöpumput tuovat omistajalleen parhaimmillaan merkittäviä energiansäästöjä. Lämpöpumppua hankkiessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota suunnitteluun ja varsinkin pumpun tai putkiston mitoitukseen . Lisäksi on järkevää kiinnittää huomiota sähköisen mukavuuslämmityksen oikeaan käyttöön kodeissa.

Sähkölämmitys on tehokkaasti käytettynä hyvä lämmitysvaihtoehto. Sähkölämmityksen säätötapojen lisäksi säästöjä voi saada tarkkaan valituilla hankinnoilla, esimerkiksi lisäämällä automaatiota. Tekniset muutokset kannattaa aina tehdä ammattilaisen opastuksella.

Sähkönkulutuksen seuranta on helppoa, kun sähkön tuntimittaus ja sähköyhtiöiden palvelut ovat tuoneet asiakkaille mahdollisuuden tarkastella kulutusta tuntitasolla jo heti seuraavana päivänä. Verkkoyhtiön tai sähkönmyyjän palveluihin kannattaakin tutustua.

Perhe Virta
Santtu Sirkku


Kuvien lähde: Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011, Adato Energia Oy


Linkit:

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari, Motiva 

Asumisen energiankulutus, Tilastokeskus