Mitä olet etsimässä?

Synergioiden saavutettavuus automaattisessa mittarinluennassa sähkö-, kaukolämpö- ja vesihuoltoyhtiöiden välillä – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tutkimus painottuu etäluentajärjestelmien toimialojen välisten teknisten erojen tunnistamiseen sekä markkinaolosuhteiden ja mittarinluenta-alan erilaisten markkina-arkkitehtuurien vaikutusten löytämiseen.

Tässä työssä tutkitaan näiden kolmen toimialan välisiin synergioihin vaikuttavia tekijöitä mittareiden etäluennassa. Synergioita voidaan käytännössä saavuttaa tekemällä toimialojen välistä yhteistyötä järjestelmän hankinnassa ja operoinnissa. 

Siirry takaisin sivun alkuun