Mitä olet etsimässä?

Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä -tutkimushanke

VALOR Partners Oy:n tekemässä selvityksessä on tarkasteltu lämpöpumppujen hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa osana kaukolämpöjärjestelmää – yhtenä lämmön tuotantomuotona kaukolämpöverkossa.

Viime vuosina
lämpöpumppulaitoksia on otettu käyttöön kaukolämmön tuotannossa useilla
paikkakunnilla ja vielä useammilla paikkakunnilla on arvioitu
lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuutta. Työssä tarkasteltiin Suomen
olosuhteisiin soveltuvia toteutusvaihtoehtoja suurille lämpöpumpuille
kaukolämpöverkoissa, analysoitiin niiden hyötyjä ja rooleja
kaukolämpöjärjestelmissä sekä arvioitiin suurten lämpöpumppujen teoreettista
potentiaalia, teknistaloudellista kannattavuutta ja hyödyntämiseen liittyviä
rajoitteita. Työ perustui aiempien selvitysten ja toteutettujen lämpöpumppuinvestointien
kartoitukseen, asiantuntijahaastatteluihin sekä simulointeihin ja muihin
analyyseihin. Suurina lämpöpumppuina tutkittiin lämpöpumppuja, jotka syöttävät
lämpöä kaukolämpöverkkoon eikä vain yksittäiseen kiinteistöön. Erikokoisissa
kaukolämpöjärjestelmissä lämpöpumpuilla on erilainen rooli. Suurten
lämpöpumppujen kokonaishyödyntämispotentiaaliksi Suomessa arvioitiin
lämmöntuotannolla mitattuna 3 – 4 TWh eli 9-13% myydyn kaukolämmön
kokonaismäärästä.

Lataa Large_heat_pumps_in_district_heating_systems_Summary (PDF) Lataa Suuret_lampopumput_kl-jarjestelmassa_Tiivistelma (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun